Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Клинични дни Лозенец на тема Образна диагностика

На 10 ноември 2023 г., в аулата на Университетска болница „Лозенец“ се проведоха поредните Клинични дни „Лозенец“, посветени на образната диагностика.

Събитието беше открито от д-р Светлин Сталянов - заместник-директор на лечебното заведение. В своето приветствие той акцентира на станалата вече традиционна инициатива на болница „Лозенец“ и припомни първите Клинични дни, посветени на рака на панкреаса и следващите под надслов „Метаболизъм и метаболитни заболявания“.

Д-р Сталянов подчерта, че днешното събитие затвърждава академичния подход в ежедневната практика на болница „Лозенец“. Целта е да се сподели богатия опит и постижения на Отделението по образна диагностика при взаимодействието с другите звена на здравното заведение в диагностично-лечебния процес.

Проф. д-р Георги Хаджидеков - модератор на събитието поздрави участниците и гостите и представи встъпителната презентация на тема „Специалността „Образна диагностика“ и мястото на Българската асоциация по рентгенология в Европейското дружество по рентгенология“. Той очерта накратко и останалите теми, застъпени във форума - някои клинични принципи на основни образни методи с акцент върху образната анатомия и находките при отделни клинични случаи в практиката.