Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Кабинетът по очни болести ще работи и в събота

От 01-ви август т.г. кабинетът по очни болести към Медицински център „Лозенец“ ще работи всяка събота от 09.00 до 13.00 ч. Дежурният офталмолог ще извършва платени прегледи и прегледи по фондове на възрастни и деца.

Желаещите могат да запишат час за консултация чрез сайта Супердок и на тел. 02 96 07 682.