Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Изследванията за остеопороза в Медицински център „Лозенец“ се извършват с висок клас апаратура

Златният стандарт за измерване на костната плътност е двойноенергийната рентгенова абсорбциометрия (DEXA). Двойноенергийният остеоденситометър, с който разполага Медицински център „Лозенец“, позволява бързо, нискодозово скениране и прецизно определяне на промените в костната минерална плътност. Това изследване е препоръчително за жени в пери- и постменопаузална възраст. Познаването на съвременните методи за изследване на понижена костноминерална плътност би довело до намаляване на фрактурните рискове и подобряване на качеството на живот при пациентите с остеопороза, заявяват специалистите.

Остеопорозата е социално значим проблем, с огромно клинично значение. Според дефиницията на National Institutes of Health, NIH, остеопорозата представлява „скелетно заболяване, което се характеризира с нарушена костна здравина, предразполагаща индивидите към повишен риск от счупвания“. Диагностиката и профилактиката на остеопорозата са от основно значение при жените, особено в менопаузална възраст, с оглед превенция от фрактури. След 50-годишна възраст над 30 % от жените развиват остеопороза. Статистическите данни у нас сочат, че близо 900 000 българки са с повишен риск за остеопорозни фрактури, както и тези, провеждали дългосрочни хормонални терапии.

Препоръчително е след приключване на образното изследване, да бъде направена консултация с ендокринолог за препоръки относно последващи диагностични и терапевтични процедури.

Специалистите ни съветват: здравословният начин на живот с богат прием на млечни храни, ограничаване на тютюнопушенето и алкохола, двигателната активност с акцент върху кондиционните упражнения, са благоприятни фактори за понижаване на фрактурния риск при остеопороза. 

Изследванията за измерване на остеопороза се извършват от висококвалифицирани рентгенови лаборанти в Отделението по образна диагностика в сградата на Университетска болница „Лозенец“, -1 ет., ул. „Козяк“№ 1.Заявките за тях се осъществяват на тел. 02 96 07 330.