Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Изключителен интерес към курса за неонатален централен съдов достъп

Днес, 26.04.2022 г., болница „Лозенец“ е домакин на еднодневен курс, посветен на неонаталния централен съдов достъп. Присъстват голям брой здравни специалисти, ангажирани с грижите за новородени и деца, както и студенти по медицина.

В своето приветствие, изпълнителният директор на лечебното заведение д-р Стоянов посочи, че Клиничните дни „Лозенец“, които са започнали по идея на доц. Чолаков, вече са традиция. Д-р Стоянов подчерта: „Ние като Университетска болница, а и като основна база на Факултета по медицина на Софийския университет, се стараем да поддържаме и развиваме научния интерес както сред нашите студенти и специализанти, така и сред колегите, които проявяват такъв интерес.“

Д-р Стоянов сподели, че като специалист по анестезиология и реанимация, в своята професионална кариера се е сблъсквал с такъв тип проблеми. Допълни, че е истинско предизвикателство е да се работи с такива пациенти и да се спазват добрите медицински практики и стандарти. Изрази задоволство от факта, че колегите от NEVAT ще споделят своя опит и се надява, че тези часове ще бъдат плодотворни.

Д-р Стоянов завърши, че поради големия интерес към събитието и невъзможността Аулата на болницата да посрещне всички желаещи, есента ще бъде организиран още един курс.

Обучението продължава съгласно програмата с теоретична и практическа част. Модератор на курса е д-р Щерю Бояджиев – началник на Отделението по неонатология, уважаван специалист с голям професионален опит и признание в страната и чужбина. С интерес се очакват презентациите на признатите експерти от Европейския екип за съдов достъп при новородени (NEVAT) - проф. Fiammetta Piersigilli и Roland van Rens, които ще представят пред аудиторията новите препоръки и насоки за овладяване на процедурите за съдов достъп при новородени и деца.