Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Изборен ден в УМБАЛ Лозенец

В болница "Лозенец" е създадена много добра организация за протичане на изборния ден. Изборната секция е ситуирана в учебнята зала на ет. 0. По списък заявилите желание да упражнят правото си на глас за Местните избори 2023 пациенти от столицата са 30. Новоприети по спешност,
желаещи да гласуват, също могат да упражнят правото си на глас.


Мобилна група ще посети седемте трудноподвижни пациенти, заявили желание да дадат своя вот - те са от Клиниката по кардиология, Отделението по кардиохирургия, Огделението по пулмология и Клиниката по ортопедия и травматология.