Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Задължителни мерки в УМБАЛ „Лозенец“ за борба с разпространението на Ковид-19

Във връзка с повишаване разпространението и тежестта на протичане на коронавирусната инфекция в страната и съгласно Заповед № 194/09.10.2023 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Лозенец“ относно определяне на правила за недопускане/ ограничаване разпространението на инфекцията на територията на лечебното заведение, информираме, че носенето на предпазна маска за лице и дезинфекцията на ръце са задължителни за всички посетители, амбулаторни и хоспитализирани пациенти, както и за персонала, осъществяващ директен контакт с пациентите.

Свижданията приоритетно да се осъществяват на открито, в изградената за целта зона или във фоайетата - винаги, когато това е възможно.

Посещения при хоспитализираните пациенти могат да осъществяват само лица, които са без симптоми на инфекция като: кашлица, задух, гърлобол, повишена телесна температура, промяна или загуба на обоняние и/или вкус и други.

Заповетта може да видите тук