Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Екип на Отделението по образна диагностика представи презентация на Европейския конгрес по рентгенология (ECR) във Виена

Европейският конгрес по рентгенология (ECR)  затвърди реномето си на най-големия и иновативен форум по образна диагностика в Европа. По традиция  и тази година престижният форум се състоя през първия уикенд на м.март във Виена (28.02 – 03.03.2024.). Мотото на ECR 2024 бе „Следващо поколение радиология“ и имаше за цел да покаже бъдещето на образната диагностика в пресечната точка на технологията и медицинската експертиза. Акцентът на научната програма бе изкуственият интелект и популяризирането на AI като инструмент за подобряване, улесняване и повишаване на ефективността на работния процес.

Тазгодишният международен форум бе рекорден както  по броя на участниците (над 26 000), така и по подадените научни съобщения. Големият брой заявки за участие с научни съобщения,  научни и образователни постери задължи редакционните комитети да приемат едва 1/5 от тях. Рекордният брой на отхвърлени резюмета /над 79%/  допълва високия критерии към научната продукция. Малка част от приетите резюмета бяха допуснати до устна презентация. За поредна година от българска страна Отделението по образна диагностика към Университетска болница „Лозенец“ участва с приет постер за устна презентация в генито-уринарна секция на  EPOS - “Pros and cons of the Mullerian  anomalies classifications on practical MRI basis”,  представен от д-р Димитър Нейков, в колектив проф. д-р Г. Хаджидеков д.м. и д-р Даяна Янкова-Пушкарова. Във форума взе участие д-р Жорж Даруж от Отделението по образна диагностика, както и д-р Лили Котетарова,  и студентът Благой Захаринов.

Освен забележителната обучителна програма, включваща категорийните и опреснителни лекции в традиционните области, конгресът предложи богата гама симпозиуми, сесии със специална насоченост в дадена област (specialfocussessions), както и hands-onworkshops.

Техническата изложба  позволи на участниците да се запознаят с най-новите софтуерни и технологични разработки над 3Т магнитни резонанси, мултидетекторни компютърни томографи  на световни прозводители, за да се подготвят за бъдещите  професионални предизвикателства.