Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Европейски ден на донорството и трансплантацията

По повод Европейския ден на донорството и трансплантацията, който се отбелязва през втората събота на месец октомври, общо 7 представители на УМБАЛ „Лозенец“ (д-р Десимира Миронова, д-р Катина Стойчева, д-р Антони Михайлов, д-р Делян Еврев, д-р Ясен Мутафов, г-жа Десислава Сандова - управител на Спортно-оздравителния комплекс (СОК) и г-жа Биляна Тасинска – рехабилитатор) взеха участие в Wizz Air София маратон 2023.


За да подкрепят и да дадат надежда на пациентите от листата на чакащите, че имат шанс за пълноценен живот, Д-р Катина Стойчева, д-р Антони Михайлов, д-р Ясен Мутафов, г-жа Десислава Сандова и г-жа Биляна Тасинска пробягаха символичното разстояние от 42,19 м., по аналогия на цялата дължина на трасето от 42, 195 км. Д-р Десимира Миронова и д-р Делян Еврев участваха в 21 км. дистанция.


Проявата е част събитията от Националната програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията 2019 г. - 2023 г., с цел да се повиши обществената осведоменост по темата и да се надгради на Националната кампания „Да! За живот!“.


По данни на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ към 4 октомври в страната успешно са реализирани 17 донорски ситуации, дали шанс за живот на 42-ма души. От началото на годината в УМБАЛ „Лозенец“ са извършени общо 11 трансплантации на бъбрек (10 от трупен донор и 1 от жив донор).