Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Огнян Шаламанов - координатор по трансплантационна дейност на УМБАЛ "Лозенец"и трима трансплантирани в болницата пациенти се включиха в Уиз еър София маратон

Над 30 души - трансплантирани пациенти, лекари и поддръжници на каузата донорство и трансплантация казаха: "Да! За живот!" като участваха в Уиз еър София маратон. Сред тях бе и д-р Огнян Шаламанов, координатор по трансплантационна дейност на Университетска болница "Лозенец", както и трима трасплантирани в болничното заведение пациенти.

По повод Европейския ден на донорството в подкрепа на националната кампания за популяризиране на смисъла и значението на донорството и трансплантацията "Да! За живот!" участниците пробягаха символичното разстояние от 42, 19 м - по аналогия на цялата дължина на трасето - 42, 195 км.