Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Елена Вучкова с презентация на V-та Национална среща „Диабетът не ни спира“

Д-р Елена Вучкова - педиатър и детски ендокринолог в Клиниката по педиатрия на УМБАЛ „Лозенец“ участва в V-та Национална среща „Диабетът не ни спира“, органицирана от СНЦ „Култура без граници“ на 11.11.20203 г. в София. Д-р Вучкова, съвместно с д-р Мария Георгиева от Стара Загора представиха темата"Технологии и иновации в контрола на диабета".

Срещата се организира по повод Световния ден на борбата с диабета, който се отбелязва ва 14 ноември. Присъстваха водещи ендокринолози, които обсъдиха разнообразни теми, свързани с храненето, профилактиката и превенцията на диабета, контрола срещу усложненията и технологичните средства в полза на диабета.

Гости на семинара бяха представители на законодателната и изпълнителната власт, НПО, родители на деца с диабет.