Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Герасим Темелков – лектор на ежегодния Конгрес на Асоциацията на младите гастроентеролози

На престижното събитие с международно участие, което се състоя от 29.09. до 01.10.23 г. в Плевен, присъстваха гастроентеролози от цялата страна. Повече от 30 лектори, утвърдени имена не само в областта на гастроентерологията, но и в сферата на микробиологията, алергологията, инфекциозните болести, онкологията и др. представиха на аудиторията последните новости, клинични случаи и терапии.
С много голям интерес присъстващите проследиха презентацията на д-р Герасим Темелков, началник на Отделението по гастроентерология в болница „Лозенец“ на тема „ Ендоскопски критерии за качество“