Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Владислав Райков - ортопед, травматолог в УМБАЛ "Лозенец", гост на Радио FM+, Радио Fresh и Z-Rock

Д-р Владислав Райков - ортопед, травматолог в УМБАЛ "Лозенец", гост на Радио FM+, Радио Fresh и Z-Rock  радио по темата "Що е гръбначна болка, диагностика и лечение"

 

FM+
Fresh 
Z-rock