Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Виолета Азис и д-р Делян Еврев с презентации на Петата годишна конференция Дни на психоанализата в болнична среда

Д-р Виолета Азис и д-р Делян Еврев изнесоха презентации на Петата годишна конференция „Дни на психоанализата в болнична среда“, която се проведе на 18 и 19 ноември 2023 г. в София.

Събитието се организира от сдружение „Ателие за свободни асоциации“, Асоциацията на психолозите и психотерапевтите, работещи в медицински структури и Националният център за психосоматика. Тазгодишната тема на конференцията е „Мостове и противоречия“. Вдъхновена е от сложността на времето, в което живеем и предизвикателствата, пред които ежедневно се изправя всеки от нас в личен и професионален план, както и начините да се справим с тях, и вярата, че да се гради е възможният път към заедност и успех.

Темата на презентацията на д-р Виолета Азис е "Психосоматика и психодрама". Тя представи модела на Телесния Атом (Body Atom). Техниката представлява метод за работа с психосоматични пациенти, посредством психодрама. Това е иновативен метод, който е разработен от нея и колегата й Александрина Милчева, клиничен психолог и психодрама терапевт, на базата на опита им през 2022 г. с хоспитализирани психосоматични пациенти и пациенти на свободен прием.

В момента двете изготвят статия за Бразилския журнал по психодрама на същата тема.

Д-р Делян Еврев представи темата "Психологични аспекти на болничното лечение", която се фокусира върху отношенията лекар - пациент, лекар - психолог, кога е необходима психологична грижа и подкрепа в соматичната болница и защо интердисцпилинарният подход и взаимодействието между специалистите са толкова важни.