Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Ваня Митова представи възможностите на mHealth на XIII-та научна конференция по онкология

Началникът на отделението по обща хирургия д-р Ваня Митова и специализантът по хирургия д-р Мария Десислава Плачкова взеха участие в XIII научна конференция по онкология, която се проведе този месец в гр.Пловдив. 

Ежегодно провежданият форум събира специалисти от различни специалности: онколози, лъчетерапевти, хирурзи, патолози, специалисти по образна диагностика, нуклеарна медицина и др. и е едно от научните събития с национална значимост.

Пред своите колеги д-р Ваня Митова представи новите възможности, които mHealth (мобилното здравеопазване) предоставя при профилактиката, скрининга, лечението и проследяването на пациентите с рак на гърдата, отчитайки резултатите със световната MARS система. В своята презентация специалистът акцентира на първата действаща online Онкологична комисия в България. Д-р Митова един от четиримата членове на мултидисциплинарния екип на тази комисия.

Д-р Митова е част от колектива на Българския национален раков регистър и Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология, представил новостите в лечението на пациенти, новодиагностицирани в четвърти стадий с рак на гърдата.

Научното развитие и иновациите са сред водешите приоритети на лекарите в Университетска болница „Лозенец".