Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Доц. д-р Йорданка Узунова - героиня в книгата "Българки в медицината"

Доц. д-р Йорданка Узунова, д.м. - началник на Клиниката по педиатрия в Университетска болница „Лозенец“ е една от „героините на българската педиатрия“, намерила заслужено място във вълнуващата книга на д-р Тотко Найденов „Българки в медицината“. В нея авторът отдава почит и уважение на жените в медицината.

„Обещах на татко и станах лекар“ – така започва историята на малкото момиче от гр. Рила, превърнало се в „прекрасен лекар и човек“, „педиатър с висок авторитет и професионализъм“.

За доц. Узунова е непоносимо да наблюдава страдащо или умиращо дете и споменът от такива драматични моменти може да я накара да рухне. Споделя, че с годините и натрупания опит в болница „Лозенец“ от 1999 г. досега, е станала „по-смирена и повече вярваща в Бог“.

Все още се интересува от педиатрията като наука, тъй като непрекъснато се сблъсква със случаи, които я карат да мисли и чете. Най-много се радва на здравите деца, тези, оздравели заради нея. „Това е удовлетворението на всеки лекар от неговата, безспорно най-велика професия.“, подчертава доц. Узунова.

Доц. Узунова учи своите колеги да работят „на принципите на съвременната наука“ и изисква от тях „всеотдайност към работата“. Изтъква, че „духовността, родолюбието, моралът се формират в семейството“. Споделя, че като член на Централната комисия по професионална етика на БЛС, за съжаление се натъква на „грозни, недопустими и недостойни сблъсъци лекар-лекар или лекар-пациент“. Убедена е, че Медицинската етика трябва да се изучава още от първи курс“. Д-р Найденов на свой ред допълва, че доц. Узунова „винаги задълбочено обсъжда жалбите и сигналите и неизменно търси двете гледни точки. Непримирима е с недъзите в здравеопазването и академичната общност.“

Авторът на книгата завършва представянето на доц. Узунова с извадки от Библията, като подчертава, че тя ги заслужава. (Послание на Свети апостол Павел до римляните: 13,8, 9, 10 и Първо послание на Свети апостол Павел до солуняните:5:15-22)
Благодарим Ви, доц. Узунова!