Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Доц. д-р Йорданка Узунова участва в годишната среща на Българската педиатрична асоциация

На 7 декември се проведе тазгодишната среща на Българската педиатрична асоциацията и партньори, на която председателят проф. Иван Литвиненко представи дейността на Асоциацията за изминалата година, както и календара с научни прояви за 2024 г.

По време на събитието проф. Даниела Авджиева-Тзавелла, научен секретар на БПА, представи първото издание на „Педиатричен алманах“ – списание, което отразява резултатите от научните търсения в различни субспециалности на педиатрията.
Доц. Йорданка Узунова, организационен секретар на БПА и началник на Клиниката по педиатрия в Университетска болница „Лозенец, изказа благодарност от името на Асоциацията към всички партньори, които съдействат за реализиране на научните форуми на БПА.

Управителният съвет на БПА удостои с почетен знак проф. Валерия Калева, проф. Тоньо Шмилев и проф. Владимир Пилософ за цялостен принос към педиатрията в България.