Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Доц. д-р Йорданка Узунова участва в Регионалната годишна среща по Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката

Доц. д-р Йорданка Узунова, д.м. – секретар на Българската педиатрична асоциация и началник на Клиниката по педиатрия в УМБАЛ „Лозенец“ взе участие в Регионалната годишна среща по Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и пневмококовите инфекции при лица на и над 65-годишна възраст 2023-2026 г., проведена на 15.11.2023 г. в София. Срещата се организира съвместно от Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ) и Столична лекарска колегия (СЛК).

Националната програма цели намаляване на заболяемостта, усложненията и смъртността от сезонен грип и инвазивни пневмококови инфекции при възрастни на и над 65 г. чрез повишаване на имунизационния обхват в тази възрастова група и повишаване на информираността на населението и на медицинските специалисти за риска от грип и пневмококови инфекции, ваксинопрофилактиката и начините за предпазване.

С реализацията на Националната програма се очаква повишаване на имунизационния обхват срещу сезонен грип на целевата група от 25% през 2023 г. до 35% през 2026 г. и повишаване на имунизационния обхват срещу пневмококови инфекции от 5% през 2024 г. до 15% през 2026 г.

Очаква се от следващата година в Националната програма за ваксинопрофилактика да се включи и превенцията на пневмококовите инфекции сред възрастните.