Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Доц. д-р Елена Мермеклиева проведе курс по време на VIII Национален конгрес по клинична неврофизиология

Доц. Мермеклиева е единственият лицензиран електрофизиолог на зрението в България.

Доц. д-р Елена Мермеклиева от Отделението по очни болести в Университетска болница „Лозенец“ проведе курс по електрофизиология на зрението по време на VIII-я Национален конгрес по клинична неврофизиология, който се състоя в Пловдив от 12 до 14 април тази година.

Доц. Мермеклиева е единственият лицензиран електрофизиолог на зрението в България, въвела по-голямата част от този вид изследвания на зрението в страната. Тя запозна невролози и електрофизиолози с електрофизиологичните методи, които се използват за изследване на зрителния анализатор, както и с възможностите им за диагностика и проследяване на офталмологичните и невро-офталмологични заболявания.

Събитието протече при голям интерес от страна на лекари от цялата страна, което ще допринесе за популяризиране на тези методи, които са незаменими в диагностиката и контрола на много заболявания.