Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Дни на отворените врати и безплатни профилактични прегледи в Клиниката по кардиология

На 15-ти и 16-ти юни /събота и неделя/ от 10.00 часа висококвалифицираните специалисти от Клиниката по кардиология в болница “Лозенец” ще проведат безплатни профилактични кардиологични прегледи.
Те ще включват извършване на електрокардиограма както и ехокардиография, при медицински показания. По преценка на специалистите и след обстоен анализ на състоянието на пациентите, ще се извършват и клинико-лабораторни изследвания.
Необходимо е предварително записване за час на телефон 02/96 07 682
Прегледите ще се извършват на ет. 2 в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение