Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Денят на българския лекар - 19 октомври

Уважаеми колеги,

Днес, когато почитаме паметта на небесния покровител Св. Йоан Рилски-Чудотворец, избран за покровител на българските лекари, имам удоволствието да ви поздравя по случай нашия професионален празник – Деня на българския лекар - 19 октомври.

Нашата най-голяма награда за дългите години упорит труд, безсънните нощи, себеотдаването и съпричастността към болката на хората е благодарността и радостта в очите на пациента и неговите близки, когато сме успели да помогнем.

СКЪПИ КОЛЕГИ,

Поздравявам ви за усилията, за професионализма и отдадеността, с които водите ежедневни битки за победата на здравето над болестта. С радост мога да заявя, че през последната година работихме упорито и резултатите са налице. Давам висока оценка за постигнатото от целия екип на болница „ Лозенец“. Благодаря ви, че въпреки трудностите, смело приемате предизвикателствата и продължавате да работите с хъс и желание, давайки най-доброто от себе си! Не забравяйте: грижата за пациента при нас стои на първо място! Желая на вас и семействата ви много  здраве, успехи и професионални достижения! Нека търпението, милосърдието и грижата към хората никога да не ни напускат!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Д-Р ХРИСТО СТОЯНОВ
ДИРЕКТОР НА УМБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“