Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Две жени получиха шанс за нов живот след успешни бъбречни трансплантации в болница „Лозенец“

Двете трансплантации бяха извършени на 2 януари късно вечерта след възникнала донорска ситуация в .УМБАЛ „Св. Анна“-София.  В трансплантационния екип, ръководен от д-р Борил Петров,  началник на Клиниката по урология, бяха включени: урологът д-р Катина Стойчева, сърдечно-съдовите хирурзи д-р Васил Козаров, д-р Азис Азис  и д-р Делян Еврев, както и анестезиолозите д-р Илия Бауренски  и д-р Лилия Петрова.

„Операциите на двете трансплантирани жени – съответно на 56 г. и на 68 г., протекоха по обичайния начин. Следоперативният период се характеризира със стабилност и липса на усложнения, а трансплантираните бъбреци постепенно възстановяват своите функции, разказа началникът на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение д-р Николай Увалиев.

„Рецепиентите са в стабилно състояние, изведени от реанимация и остават под лекарско наблюдение в Клиниката по уролология“, коментира д-р Петров. „По-възрастната пациентка е на хемодиализа повече от 10 години и беше в относително добро общо предтрансплантационно съостояние, а втората е отскоро на хемодиализно лечение, има автоимунно заболяване, което засяга голям брой органи, вкл. бъбреците“, допълни той.