Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

В Медицински център „Лозенец“ функционира кабинет за предоперативна диагностика и лечение на пациенти с анемичен синдром

Консултациите се извършват от д-р Николай Увалиев, началник на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение

Анемията е често срещана при пациенти, на които им предстои хирургична интервенция и варира в зависимост от вида на хирургичната намеса.

Данните сочат, че преди операция около 39% от пациентите, на които им предстои операция, имат анемичен синдром. В зависимост от типа на интервенцията, предоперативната анемия се среща при 44% от пациентите при хирургия на дебелото черво, 32% при сърдечната, 28% при урологичната, 48% при гинекологичната, 47% при васкуларната  и 20 % при ортопедичната хирургия.

Ниските стойности на хемоглобина преди оперативна интервенция са риск за извършване на преливане на биологични продукти (еритроцитен концентрат, прясно замразена плазма и тромбоцитен концентрат) и са предпоставка за лош клиничен резултат.

Връзката между тежестта на анемията и клиничния изход е важен фактор при всички видове хирургична намеса.

Пациентите трябва да бъдат информирани за влиянието на анемията върху риска от лош клиничен резултат.

Предоперативната анемия е независим рисков фактор за повишен риск от следоперативни усложнения, удължаване на болничния престой и повишаване на смъртността.

Оценката за наличието и тежестта на анемичния синдром е задължителна за всеки пациент, на който предстои планова операция.

Препоръчителното време за оценка и лечение на анемията предоперативно е четири седмици преди интервенцията. Всички пациенти с анемия трябва да бъдат оценени за причината за анемичния синдром.

Много важно е да се идентифицира железния дефицит, включително при пациенти с анемия от възпалителен произход (или анемия при хронични заболявания). Пациентите с желязодефицитна анемия трябва да се оценяват за причината за железния дефицит, докато тези с нормален железен статус, трябва да се оценяват за допълнителни причини за анемия (бъбречни заболявания, първични хематологични заболявания, хранителни дефицити). 

Консултациите се извършват  от д-р Николай Увалиев в Медицински център „Лозенец“, ул.“ Козяк“ № 1 ет. 1, Кабинет № 3, всеки понеделник, сряда и четвъртък, от 17.00 до 19.00 ч. Приемът е платен.

Д-р Увалиев е началник на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение , доказан специалист с дългогодишен опит в лечението на критичноболни. През целия си професионален живот е бил анестезиолог и интензивен терапевт. Преди присъединяването си към екипа на болница „Лозенец“, в продължение на две години оглавява Отделението по анестезиология и интензивно лечение в УМБАЛ “Аджибадем Сити Клиник Център Младост“, София. Бил е завеждащ ОАИЛ на  бургаската Кардиохирургична болница-„Понтика“, както и  ръководител  на Отделението по анестезиология и интензивно лечение в “Аджибадем Сити Клиник”-Бургас.