Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Болница „Лозенец“ ще отбележи Световната седмица на глаукомата с безплатни прегледи

Глаукомата е втората по честота причина за необратима слепота  след пердето на окото.
Нелекувано,  заболяването води до пълна слепота, докато ранната му диагностика дава шанс на пациента да задържи  процеса  на загуба на зрението. Наричат го  "тихия крадец на зрението", тъй като  прогресивно уврежда зрителния нерв и често протича без симптоми.

Към днешна дата болните в света  са повече от 80 млн. души, или повече от 2% от населението след 40-годишна възраст. Преди години глаукомата се разглеждаше като заболяване, обяснено изключително като патология, свързана с повишено вътреочно налягане. В последните години се натрупаха научни публикации, които доказват, че вътреочното налягане е само един от рисковите фактори за прогресия на глаукома.

„Съвременната дефиниция за глаукома е променена и вече обхваща и други рискови фактори, които не са свързани само с повишеното вътреочно налягане. Например, често се наблюдава глаукома с ниско налягане, при която независимо от компенсираното вътреочно налягане, пациентите ослепяват. Други рискови фактори са хипертонията, диабетът, наследствеността, късогледството“, заявява  доц. д-р Дида Казакова  от Отделението по очни болести и допълва, че  редовните профилактични прегледи при офталмолог гарантират навременно поставена диагноза и адекватно лечение. Едновременно с удължаване на продължителността на живот на пациентите, с правилно лечение на глаукомно болните, се гарантира висока зрителна функция и добро качество на живот, твърди специалистът.

В дните от 13-ти до 17-ти март 2023 г. в болница "Лозенец" се организират безплатни  офталмологични прегледи  с цел ранна диагностика и своевременно лечение на това социално значимо заболяване. Прегледите ще се извършват от висококвалифицираните ни офталмолози  в Медицинския център, ул. „Козяк“, № 1, ет. 2, Отделение по очни болести, както следва:

13.03. Понеделник – 09.00 – 11.00 ч. и 14.00-16.00 ч.

14.03. Вторник – 09.00 -11.00 ч. и 14.00-16.00 ч.

15.03. Сряда – 09.00 –11.00 ч. и 14.00-16.00 ч.

16.03. Четвъртък – 09.00 –11.00 ч. и 14.00-16.00 ч.

17.03. Петък – 09.00 –11.00 ч. и 14.00-16.00 ч.

Напомняме на желаещите, че при наличие на предишни изследвания, е желателно да ги предоставят по време на консултацията.

Заявките за медицинските прегледи ще се осъществяват чрез контактната ни форма, както и на тел. 02 96 07 682.