Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Болница „Лозенец“ откри Център за психологична помощ

Той работи както с пациенти на лечебното заведение, така и с медицинските специалисти и на свободен прием

 

На 1 декември в аулата на УМБАЛ „Лозенец“ се състоя поредното събитие от традиционната инициатива на болницата Клинични дни „Лозенец“. Този път тя бе посветена на психичната грижа и здраве. Официално бе открит Центърът за психологична помощ, който функционира на територията на лечебното заведение от близо година. Екип от психолози работи активно както с пациенти и техните близки от клиниките и отделенията, така и с пациенти на свободен прием. 

В своето приветствие д-р Христо Стоянов, директор УМБАЛ „Лозенец“, подчерта ролята на д-р Виолета Азис за създаването на Центъра и сформирането на екипа. Посочи, че психологичната помощ и подкрепа са необходими както за пациентите, така и за персонала на болницата, който прекарва повече време на работното си място, отколкото вкъщи. Изрази своята надежда че всички, които работят в лечебното заведение, ще получат необходимото внимание и съдействие за преодоляване на натрупания стрес. 

Д-р Виолета Азис благодари на директора за разбирането и подкрепата при създаването на Центъра и представи своите колеги - Здравка Анина и Любомир Драганов. В своята презентация те споделиха как се осъществява психологичната грижа и бъдещите си проекти и начинания. 

В рамките на събитието представители на различни отделения изнесоха лекции, в които бе представена взаимовръзката между психичното и здравословното състояние на пациента. Д-р Десимира Миронова, ендокринолог, представи „Психосоматичен похват в лечението при заболявания на щитовидната жлеза“, засягайки връзката между стреса и функцията на този важен орган. Доц. д-р Дорина Асенова, началник на Клиниката по акушерство и гинекология, говори за психологическите аспекти на бременността и раждането и всички стресови фактори, свързани с този период от живота на една жена. Програмата продължи с лекцията на д-р Делян Еврев, кардио и съдов хирург: „Болницата – враг или приятел?“. Събитието бе закрито от проф. Румяна Крумова-Пешева, създател на трансплантационната психология в България, която разказа за историята на психотерапията в болница „Лозенец“ и подчерта, че през годините с много съвместни усилия е изграден изключително ефективен, работещ модел за психологична помощ в болнична среда, който е уникален за българския опит.