Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Болница „Лозенец“ организира еднодневен курс за централен съдов достъп при новородени

Доказани експерти от  екипа на NEVAT в областта на неонаталния съдов достъп ще обучават неонатолози, педиатри и анестезиолози от  цяла България

Еднодневният курс на тема “Неонатален/педиатричен съдов достъп“, който ще се проведе утре, 26 април 2024 г. от 08.30 ч. в Аулата на Университетска болница „Лозенец“, е в рамките на инициативата Клинични дни „Лозенец“.

В рамките на курса, който съдържащ теоретична и практическа част, са включени презентации и тренинг на симулатори в реално време, базирани на доказателства. Обучението включва практики, техники и практическо обучение за овладяване на процедурите за неонатален съдов достъп.

Двамата признати експерти от екипа на Европейският  екип за съдов достъп при новородени – NEVAT- проф. Fiammetta Piersigilli и Roland van Rens ще представят пред аудиторията новите препоръки и гайдлайни.

Курсът е сертифициран от Българския лекарски съюз и всеки участник ще получи точки за продължаващо медицинско обучение.