Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Болница Лозенец отбелязва Международния ден за борба с рака на панкреаса

Повече от 170 пациенти са преминали през Панкреасния център досега

По традиция всяка година третият четвъртък от месец ноември е посветен на Международния ден за борба с рака на панкреаса, а лилавата панделка е приета като символ на деня и знак на подкрепа  на страдащите от това тежко заболяване.Тази година датата е 16 ноември.

През последните години броят на хората, диагностицирани с рак на панкреаса, нараства с бързи темпове и се предполага, че тази тенденция ще продължи. Затова навременната диагностика е от решаващо значение. До 2025 година случаите на рак на панкреаса в света ще се увеличат с над 16%. Решението е в прилагането на мултимодална терапия и високоспециализирани центрове за лечение, счита проф. Валдемар Уул,  един от водещите специалисти в Европа, директор на Хирургичната клиника в болница „Сейнт Йозеф“, президент на Немското хирургично дружество и почетен член на Българското хирургично дружество, който присъства на откриването на Панкреасния център в болница „Лозенец“ през м. януари т.г. Той е категоричен, че бъдещето по отношение на рака на панкреаса е в прилагането на мултимодалната терапия, която включва наблюдение на пациента, предоперативна химиотерапия, операция и постоперативна химиотерапия или радиотерапия. Нарастването на случаите на заболявания на панкреаса доказва, че лекуването и диагностиката им трябва да се извършват във високоспециализирани панкреасни центрове, каквато е добрата практика в Европа и в света“, счита доц. д-р Олег Чолаков„ ръководител на Центъра и началник на Клиниката по хирургия в болница „Лозенец“. Той обяви, че от началото на годината до настоящия момент повече от 170 пациенти от цялата страна и от други лечебни заведения са преминали през Панкреасен център “Лозенец“. Петдесет процента от общия брой пациенти са претърпели хирургическа интервенция, допълни той и коментира, че за съжаление голяма част от тези с рак на панкреаса, са в напреднал стадий на болестта и не подлежат на операция. В Центъра се консултират и болни с хроничен и остър панкреатит. Екипът залага на мултидисциплинарния подход работи в добра колаборация със специалистите от Отделението по гастроентерология, Отделението по образна диагностика, Клиниката по анестезия и интензивно лечение и Метаболитния център.