Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Безплатни профилактични прегледи за рак на простатата в болница „Лозенец“ по случай месеца на мъжкото здраве

Доказаните уролози -  д-р- Борил Петров, началник на Клиниката по урология и специалистът д-р Катина Стойчева ще консултират безплатно  желаещите в две поредни съботи - 04.11. и на 11.11 от 09.20 до 13.20 ч. в Урологичния кабинет на Медицинския център, находящ се в сградата на болница „Лозенец“, ул. „Козяк“, № 1, ет. 1.

Заявките за прегледите ще се осъществяват през контактната форма на сайта на Университетска болница „Лозенец“ или на тел. 02/ 96 07 682.

Желателно е мъжете над 45-годишна възраст да представят при прегледа туморен маркер (PSA). Превенцията и ранната диагностика са факторите, които правят рака на простата лечим, припомнят специалистите.

Карциномът на простатата (рак на простатата) е едно от  най-често диагностицираните злокачествено заболяване в света при мъжете. Честотата му нараства с увеличаването на възрастта. По последни публикувани данни той е втората по честота причина за раково обусловена смъртност сред мъжката популация  в световен мащаб.

През последните десетилетия ракът на простатата се превърна в един от най-важните медицински проблеми на мъжете след 50 годишна възраст. Последните епидемиологични данни сочат, че смъртността от рак на простатата бележи тенденция за намаляване в страните от Западна и Северна Европа. Единствените изключения са България, Румъния и Русия.