Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Безплатни профилактични прегледи за гръбначни изкривявания при учениците организира болница „Лозенец“

Във връзка с началото на Новата учебна година  Университетска болница „Лозенец“ организира безплатни прегледи, насочени към профилактика на гръбначните изкривявания при децата в училищна възраст(от 7 до 18-години).

Прегледите ще бъдат извършвани  09.09.2023 г. (събота) от 09.00 ч. до 17.00 ч. в Спортно-оздравителния комплекс „Лозенец“, ул.. „Козяк“ № 1.

Подрастващите ще бъдат консултирани от доц. д-р Искра Такева, началник на Клиниката по физикална и рехабилитационна медицина. В консултациите ще участват и висококвалифицирани рехабилитатори и кинезитерапевти. При проявен интерес от страна на родителите, има възможност за провеждането на курс индивидуална кинезитерапия по предварително изготвена програма.

Гръбначните изкривявания са често срещан проблем при децата в училищна възраст. През последните години се наблюдават все по-чести и по-тежки деформации на гръбначния стълб сред подрастващите. При момичетата процесът обикновено започва около 10 годишна възраст, а при момчетата около 12-13 години. Причините се свързват с бързия растеж по време на пубертета, когато гръбначният стълб е най-податлив на  генетични въздействия и въздействието на околната среда. Значение имат вредните навици като обездвижване, неправилна поза пред компютъра и на училищния чин, носене на тежките раници. Правилната стойка определя не само естетичния външен вид, но и доброто функциониране както на опорно-двигателния апарат, така и на всички жизненоважни органи и системи: сърдечно-съдова, дихателна, нервна и храносмилателна. Настъпилите при децата в училищна възраст изменения най-често остават за цял живот и носят след себе си редица усложнения, влошаващи качеството на живот и влияещи директно върху неговата продължителност.

Ранното откриване на гръбначните изкривявания значително повишава възможностите за тяхното коригиране чрез провеждането на специализирана кинезитерапия и плуване.

Заявките за профилактичните  прегледи ще се осъществяват чрез контактната ни форма, както и на тел. 02 96 07 682.