Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Безплатни лабораторни изследвания с възможност за консултация с кардиолог организира УМБАЛ „Лозенец“ с подкрепата на БУЛМАР МЛ ООД по случай Световния ден на сърцето

Във връзка със Световния ден на сърцето – 29-ти септември,  на 28-ми и 29-ти септември 2022 г. в Университетска болница „Лозенец“, ул. „Козяк“, № 1,  се организират безплатни лабораторни (кръвни) изследвания и последващи кардиологични прегледи.

Лабораторните изследвания ще се проведат на 28 септември 2022 г. в манипулационната на Клиничната лаборатория, по възможност до 10.00 ч. задължително на гладно и без консумация на тежки храни предходния ден. Пакетът изследвания включва тропонин I, общ холестерол, триглицериди ,HDL холестерол и LDL холестерол.

Работното време на Клиничната лаборатория е от 07.30 ч. до 16.00 ч. Резултатите се получават в рамките на работния ден (лично или по интернет).

На 29 септември 2022 г.  явилите се на лабораторните изследвания, могат да получат консултация от кардиолог, която включва преглед и ЕКГ (електрокардиограма). Прегледите ще се извършват в кабинет № 6, ет. 2 на Медицинския център от 09.00 ч. до 17.00 ч.

Заявките за медицинските изследвания ще се осъществяват през контактната ни форма, както и на тел. 02 96 07 682.

С подкрепата на bulmarml.bg