Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Маг. фарм. Калинка Цолова


Началник на болничната аптека

Болнична аптека


Маг. фарм. Калинка Добрева Цолова е завършила Медицински университет  София - Фармацевтичен факултет.  През целия си професионален път е работила на едно единствено място – МБАЛ „Лозенец“.  От 1986  година  и по настоящем е началник на болничната аптека.

През 1997 година придобива специалност Организация и икономика на дистрибуторската и аптечна практика.

През 2002 година завършва висша школа по мениджмънт и администрация към УНСС София в института за следдипломна квалификация и получава професионална квалификация бакалавър по здравен мениджмънт.

През 2004 година завършва магистратура по същата специалност и получава професионална квалификация магистър по икономика. Защитава дипломна работа на тема: „Съвременна регионална лекарствена политика“.

Член е на Българския фармацевтичен съюз и на Професионалната организация на болничните фармацевти в България.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540