Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Диагностика на Chlamydia trachomatis


Chlamydia trachomatis е сред най-малките вътреклетъчни Грам-отрицателни бактерии. Предава се по полов път и причинява урогенитални инфекции. Обикновено са безсимптомни или са с леки симптоми, поради което биват пренебрегвани. Признаци на инфекцията могат да бъдат дизурия, вагинално, уретрално или ректално течение. При жени усложненията включват тазова възпалителна болест, салпингит и безплодие. При мъже те са по-редки, но могат да доведат до епидидимит и стерилитет. C. trachomatis може да се предава от майка на новородено по време на раждане, причинявайки конюнктивит и пневмония. В редки случаи урогенитална инфекция с патогена може да доведе до реактивен артрит и възпаление на очите.

C. trachomatis IgG се доказват при персистираща или хронична инфекция. Изследват се за потвърждаване/отхвърляне на C. trachomatis-индуцирано безплодие и като препоръчителен скрининг преди планирана бременност. В УМБАЛ „Лозенец“ се изработва полуколичествен и количествен тест за Chlamydia trachomatis IgG антитела по метода ELISA (ензимно-свързан имуно-сорбентен анализ). Резултатът се получава до пет работни дни и се интерпретира като положителен, граничен или отрицателен. Отрицателният резултат не изключва инфекция, особено в ранната фаза, когато антителата все още липсват или присъстват в много малки количества. При отрицателен резултат и съмнение, както и при граничен резултат, се препоръчва повторно изследване след 7-14 дни, или прилагане на друг диагностичен метод. Положителният резултат показва контакт с патогена. Значително повишаване на титъра на IgG и/или сероконверсия в следваща проба, взета най-малко след 7-10 дни, може да е показател за остра инфекция. За диагностициране, серологичната находка винаги се взима предвид заедно с клиничната картина на пациента.