Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Диагностика на Херпес симплекс вирус тип 1 (HSV-1)


Вирусът HSV-1 е причинител на инфекция, срещана в цял свят, която може да се прояви като безсимптомна или като по-тежка, засягаща най-често областта на устата и носа. Добре познат е т.нар. лабиален херпес, който протича с възпаление и поява на мехурчета. Течността в тях е ексудат с висока вирусна концентрация. Вирусът мигрира по нервните окончания и остава в латентно състояние в невроните (доживотно носителство). Реактивиране става при стресови състояния и потиснат имунитет, въпреки наличието на антитела. При бременни жени първична инфекция с HSV или рецидив може да се прояви като остро заболяване и фетална инфекция. Инфекцията на плода може да доведе до преждевременно раждане, малформации и вътреутробна смърт. Серологичната диагностика на HSV-1 включва изследване на антитела от класовете IgM и IgG.

HSV 1 IgM антителата срещу HSV-1 се появяват първи в хода на инфекцията и наличието им е показател за контакт с вируса. В УМБАЛ „Лозенец“ се изработва полуколичествен тест за IgM антитела срещу HSV-1 специфичния гликопротеин C1 (gC1) по метода ELISA (ензимно-свързан имуно-сорбентен анализ). Резултатът се получава до пет работни дни и се интерпретира като положителен, граничен или отрицателен. Отрицателният резултат не изключва инфекция, особено в ранната фаза, когато антителата все още липсват или присъстват в много малки количества. При отрицателен резултат и съмнения за инфекция (симптоми, контакт), както и при граничен резултат, се препоръчва повторно изследване след 5-7 дни или тестване с друг диагностичен метод. За поставяне на диагнозата, серологичната находка винаги се взима предвид заедно с клиничната картина на пациента.

HSV 1 IgG също са антитела срещу HSV-1, но наличието им е индикатор за предшестваща експозиция. Еднократното, самостоятелно изследване на тези антитела не може да потвърди дали HSV е причинител на остро заболяване. Значително повишаване на титъра на IgG и/или сероконверсия в следваща проба, взета след най-малко 7-10 дни, може да е показател за остра инфекция. В лабораторията по вирусология на УМБАЛ „Лозенец“ се извършва полуколичествен и количествен тест за HSV-1 IgG антитела срещу специфичния гликопротеин C1 (gC1) по метода ELISA (ензимно-свързан имуно-сорбентен анализ). Резултатът се получава до пет работни дни и се интерпретира като положителен, граничен или отрицателен. Отрицателен резултат също може да се получи при взимане на пробата твърде рано по време на инфекцията, когато нивата на IgG все още са много ниски. В такъв случай и при наличие на симптоми се препоръчва повторно изследване след 14-21 дни.