Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Диагностика на Хепатит A вирус (HAV)


Вирусът на хепатит А (HAV) се предава по фекално-орален път (от мръсни ръце) и често протича безсимптомно. В редки случаи се стига до тежко протичане. Вирусът се доказва трудно, тъй като отделянето му във фецес приключва преди появата на симптомите. Серологичната диагностика на остра инфекция се основава на доказването на IgM антитела срещу HAV. Присъствието им в серума на пациента е сигурна индикация за скорошна среща с вируса: появяват се около 4-та седмица, достигат високи стойности около втория месец и постепенно спадат до към 6-ти месец. Рядко се откриват след това.

HAV IgM антитела се изследват при данни или съмнения за инфекция. В УМБАЛ „Лозенец“ се използва автоматизиран качествен тест за детекция на IgM срещу хепатит A вирус (HAV), чрез техниката ензимно-свързан флуоресцентен анализ. Резултатите се получават до 48 часа. Анализират се и се интерпретират от лекар със специалност Вирусология.

Отрицателният резултат показва: отсъствие на остра/скорошна инфекция с HAV. При доказана среща с вируса може да означава недостатъчен или забавен имунен отговор, съпроводен с ниски анти-HAV IgM. Граничен резултат се получава при много ранна остра инфекция. В такъв случай се препоръчва повторно изследване след не по-малко от една седмица. Покачването им ще потвърди това, а спадът - отминаваща инфекция. Положителен резултат показва остра/скорошна инфекция с HAV.

Анти-HAV total е препоръчително да се тества след/успоредно с IgM, тъй като доказва и IgG антителата. Заедно, двете изследвания се прилагат за да се определи на какъв етап е хепатит А инфекцията. В лабораторията по вирусология на УМБАЛ „Лозенец“ се извършва автоматизиран количествен тест за измерване на общите антитела срещу хепатит A вирус (HAV), чрез техниката ензимно-свързан флуоресцентен анализ. Резултатите се получават до 48 часа се изразяват в mIU/ml. Анализират се и се интерпретират от лекар със специалност Вирусология.