Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Отделение по лицево-челюстна хирургия


Лицево-челюстната  хирургия е синтетична специалност, която обединява терапевтични и оперативни методи от хирургията, пластичната хирургия, стоматологията, УНГ и офталмологията.

Отделението по лицево-челюстна хирургия в Университетска болница „Лозенец“ разполага с високоспециализиран екип от лекари и медицински сестри с най-съвременна и технологична база за диагностика и оперативно лечение в целия обем на лицево-челюстната и пластична хирургия.

Оперативната  дейност се осъществява по договор с НЗОК на III ниво по всички пътеки за лицево-челюстна хирургия по клинична пътека  и  по директно заплащане по установен ценоразпис.

В лицево-челюстната хирургия има четири основни раздела:

  1. Пластична и реконструктивна хирургия на лицето и шията
  2. Оперативно лечение на доброкачествени и злокачествени тумори на лицето и шията
  3. Травми в лицево-челюстната област
  4. Възпалителни и други заболявания в лицево-челюстната област.

    Прилага се авангардно лечение в следните направления:

Пластична и реконструктивна хирургия на лицето и шията:

-          Пластична и реконструктивна хирургия на меките тъкани и лицевите кости, включително и орбитите след придобити деформации (от травми, след операции, изгаряния и др.);

-          Пластична и реконструктивна хирургия на вродени аномалии;

-          Ортогнатна хирургия при вродени аномалии и деформации на челюстите;

-          Пластична  и реконструктивна хирургия  за разкрасяване (лифтинг на лицето, корекция на формата на скулите и челюстите, на носа, устните, ушите, брадата и др.).

Оперативно лечение на туморите на лицето.
Прилагат се най-съвременните и авангардни оперативни методики за оперативно лечение на доброкачествени и злокачествени тумори в лицево-челюстната област и шията като:
-    тумори на кожата на лицето (устните, клепачите и др.);
-    тумори на лицевите кости и челюстите;
-    тумори на езика;
-    тумори на шията;
-    тумори на слюнчените жлези и други

Оперативно лечение на травмите в лицево-челюстната област:
-    оперативно лечение на травмите на меките тъкани на лицето и шията;
-    оперативно лечение на травмите на лицевите кости (фрактури на горната и долна челюст, фрактури на орбитите, фрактури на носните кости, фрактури на зигоматичния комплекс).

Възпалителни и други заболявания в лицево-челюстната област

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540

Екип на Отделение по лицево-челюстна хирургия