Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Апаратура - Клиника по вътрешни болести


В отделението по диализно лечение  при МБАЛ „Лозенец" има възможност и  се прилагат редица съвременни методи за лечение на остра,обострена и хронична бъбречна недостатъчност. Наред с конвенционалната хемодиализа /бикарбонатна и ацетатна/, се прилага бикарбонатна диализа със сух бикарбонат-100%.  Най-същественото й предимство е намаляването на късните усложнения от диализното лечение.

Налице е и техническа възможност за прилагане на високоефективните конвективни методи, на първо място - on-line хемодиафилтрация, която е икономически по-изгодна от класическата хемодиафилтрация.

Отделението разполага с необходимата апаратура /11 броя  апарати за диализно лечение на фирма „Фрезениус Медикъл Кеър“/ и консуматив.

В отделението се работи и с апарата за чернодробна и бъбречна недостатъчност -„Прометеус”.

Предстои реализацията на Програмата за лечение с перитонеална диализа/конвенционална и апаратна/ на болницата 

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540