Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

„Лозенец“ – от правителствена до болница за всички хора

На 19 април УМБАЛ „Лозенец“ празнува 76 години от създаването си със специално тържество. Болницата е сред най-известните и добре развити лечебни заведения у нас, специализирана в уникални за страната диагностично-лечебни дейности.

Основите й са поставени на през април 1948 г., когато по подобие на практиката в бившите социалистически страни се създава т.нар. Правителствена поликлиника. Основната й задача е да осигури здравното и профилактично обслужване на служителите на висшите държавни и правителствени институции. Първоначално лечебното заведение се е намирало на ул. „Бъкстон“ №6 в столицата и е изпълнявало функциите на обединена многопрофилна болница в умален формат. Развитието и разширяването на дейността през годините налага нова организация на диагностично-лечебната дейност и разширяване на базата. Така през 1952 г. се създава Правителствената обединена болница. За времето от 1952 до 1964 г. се разкриват нови структурни звена, въвеждат се нови методи за диагностика, лечение и рехабилитация, увеличава се и персоналът.

Знаков момент в развитието на болничното заведение е преместването му в нова сграда в кв. „Лозенец“ на ул. „Козяк“ през 1964 година. Това е местонахождението на медицинския комплекс и до днес. Сградата е проектирана и построена съобразно водещите световни образци в паркова среда, с оптимално функционално взаимодействие.

В продължение на десетилетия поколения лекари, медицински сестри, специалисти и администрация са работили с постоянство и ентусиазъм. Благодарение на техните усилия и надграждането на ценния опит, днес качеството на предоставяните медицински услуги продължава да е на висота и постоянно се надгражда. Болницата е със статут на национално многопрофилно лечебно заведение и дейностите в нея се извършват както за лица от държавните и обществени институции, членовете на Дипломатическия корпус и официални чуждестранни делегации, така и за всички български и чуждестранни граждани на основа на договори с НЗОК и/или доброволни здравноосигурителни фондове, срещу заплащане и по договори с юридически лица.

Създадена да обслужва държавния елит, днес правителствена болница вече е болница на всички хора. УМБАЛ „Лозенец“ разполага с последно поколение медицинско оборудване и апаратура, а висококвалифицираните специалисти полагат всеотдайни грижи за пациентите всеки ден и час.

Обновеният интериор на Отделението по образна диагностика

По повод празника на лечебното заведение изпълнителният директор д-р Христо Стоянов поздрави персонала на болницата и сподели някои факти, които са повод за гордост. Ръстът на пациентите само за първото тримесечие на 2023 г. в сравнение с този на 2022 г. е 100%, а за същия период на 2024 г. е с 45% над този от миналата година. Заетостта на леглата за първото тримесечие на 2018–2019 г. е била около 40–43%. За същия период на тази година заетостта е около 77%. Д-р Стоянов подчерта, че ако през март 2018 г. е отчетена дейност от около 700 000 лв., то за миналия месец на настоящата година, благодарение на усилията на целия персонал, тя е над 2 700 000 лв.

„Бих искал да погледна в бъдещето и да благодаря на всички млади лекари, които са избрали да специализират в болница „Лозенец“, както и на младите и утвърдени специалисти д-р Веселин Георгиев, д-р Асен Тодоров, д-р Герасим Темелков, предпочели да останат в България и да работят в лечебното заведение. Създадохме Център за превенция и лечение на рака на дебелото черво, където вече са преминали над 2000 човека. Открихме Метаболитен център, както и Център за психологична помощ“, каза д-р Христо Стоянов.

Специална благодарност бе изказана и към д-р Йордан Христов, който ръководи Медицинския център, както и към д-р Светлин Сталянов – заместник-директор по медицинската част, който денонощно е отдаден на болницата.

По случай празника пред входа на болницата бе засадена японска вишна

Тържеството продължи с представяне на обновения интериор на Отделението по образна диагностика. Според съвременната наука успехът на лечението зависи от множество фактори, като заобикалящата среда е сред тези, които спомагат за неговата ефективност.

Представена беше и обновената фотоизложба „Болница „Лозенец“ – преди и сега“ във фоайето на партерния етаж. Тържеството завърши със засаждане на японска вишна пред централния вход и кипариси в болничния парк от специализанти от различните специализирани центрове на болницата.