Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Учениците ще могат да отсъстват от училище до 15 дни в една учебна година

Доц. д-р Йорданка Узунова, началник Клиника по педиатрия в болница "Лозенец": „Лекарите трябва да преглеждат децата, когато е необходимо. Смятам, че за 3 дни родителят може сам да оправдае тези отсъствия и след третия ден да се посети лекар".

Чуйте целия разговор тук: