Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Увеличават се хората с хранителни поведенчески разстройства

Доц. д-р Росица Божидарова Попова е специалист по хранене и диететика, понастоящем преподавател по хигиена, хранене и екология в Медицинския факултет на Софийския университет.

Хранителните поведенчески разстройства имат негативен принос за инвалидизиране на активна част от населението – млади, способни, интелигентни индивиди с потенциал, които в различните държави варират от 0,1 до 3,6% сред жените и 0,1 до 0,3% сред мъжете. Световната здравна организация съобщава тревожни факти за степента на увеличаване на относителния дял на хората, засегнати от различни поведенчески разстройства в храненето – повече от 6 пъти увеличение за последните 20 години, като тенденцията продължава да бъде тревожна. Сериозността на проблема се определя от степента на психическа и физическа заболеваемост, продължителност на заболяването и ранна смъртност. Тези „модерни“ психо-соматични заболявания са резултат от едновременното действие на биологични фактори и заобикалящата среда, или т.нар. модифицируеми фактори.

Цялото интервю може да прочетете тук

Вестник Филтър
22.03.2023