Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Спасени пациенти чрез автотрансплантация на черен дроб

Двама спасени пациенти с онкологични заболявания, благодарение на животоспасяващи операции в болница "Лозенец". И при двамата е направена автотрансплантация на черен дроб.

И двамата пациенти вече са добре и водят пълноценен начин на живот. Двете операции са първите, направени у нас.

Тумор на десния бъбрек, засягащ и черния дроб, както и туморен тромб в най-голямата вена в човешкото тяло - вена кава, водят 49-годишния Мирослав в болница "Лозенец". Там претърпява животоспасяваща операция.

Мирослав Бенков: Аз се наех да ме оперират и сега съм по-добре. Оказа се, че е било фатално, ако не ме оперират и сега съм доволен.
БНТ: Сега водите втори живот?
Мирослав Бенков: Да, може и така да се каже.

Втори живот живее и Митко. При него операцията е по-сложна, тъй като туморът отново се появява. В медицинската литература има описани по-малко от 10 случая като неговия.

През 2020 година е с карцином на бъбрека и туморен тромб на вена кава. През октомври тази година е установено повторно раково заболяване на същата вена.

"Предложиха да се направи операция, без която няма шанс. За да може да ми се направи операцията, трябва по някакъв начин да се изолира и черният дроб, което горе-долу, както след това разбрах, половин трансплантация ми е била извършена", допълни Митко Свиленски.

И при двамата пациенти е извършена автотрансплантация на черен дроб.

"Черният дроб се мобилизира напълно, изключват се съдовете на черния дроб, използва се органосъхраняващ разтвор, който ни дава достатъчно време да можем да обработим хепаталните вени и да го реимплантираме обратно в човешкото тяло. Изключването на черния дроб от кръвообръщението и използването на органосъхраняващ серум - целта е да се постигнат чисти резекционни линии, туморът да бъде премахнат напълно", каза още Асен Тодоров, началник на отделението по съдова хирургия в УМБАЛ "Лозенец".

Помощ в онко-съдовия център в болница "Лозенец" търсят все повече пациенти с рак. Подобни операции са безплатни за тях. Удължават преживяемостта им с няколко години, като дават реален шанс за излекуване, уверяват лекари.