„Ние натоварваме нас и родителите времево, финансово и всякак. Например, мой пациент дете с ниска кръвна захар трябва да остане 2-3 часа вкъщи, за да възстанови кръвната си захар и да отиде на училище. Престоят му в поликлиниките е крайно неналожителен“, дава пример д-р Елена Вучкова.

Педиатри искат да отпадне и т. нар. „контактна бележка“, която е за детските градини и би трябвало да удостоверява, че детето не е контактувало със заразно болен.

От Министерството на образованието заявиха, че при тях постъпват много предложения, които ще бъдат разгледани.