Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Ракът на дебелото черво вече е най-често срещаният при мъжете

На 29 март се проведе поредното издание от традиционната инициатива на Университетска болница „Лозенец“ Клинични дни. Събитието беше посветено на Световния ден за борба с рака на дебелото черво – 31 март, на тема „Новости на колоректалния карцином“. Симпозиумът бе организиран  съвместно с Българското дружество по колопроктология, а целта е повишаване на квалификацията на практикуващите лекари от всички специалности, имащи досег с колоректалния карцином. Съгласно утвърдената международна практика за отбелязване на Световния ден за борба с колоректалния карцином, всички участници във форума бяха призовани да бъдат облечени в синьо. Това е цветът, символ на болестта.

Научното събитие беше открито от директора на болницата д-р Христо Стоянов и доц. д-р Олег Чолаков. „Ще се върна две години назад, когато започнахме да работим с д-р Герасим Темелков. По негова инициатива се направи Центърът за превенция и лечение на рака на дебелото черво в болница „Лозенец“. Беше изградена и интернет платформата, въведоха се и скринингови програми, с каквито се работи и в Германия. Не бива да пропускаме и Центъра за психологична помощ, който върши наистина много важна работа. Искам да благодаря на всички, които активно, със сърце и душа, се занимават с това социално-значимо заболяване“, заяви д-р Стоянов.

Във форума лекции представиха утвърдени специалисти от Отделението по гастроентерология – д-р Герасим Темелков, д-р Бисима Султани, от Отделението по образна диагностика- д-р Даяна Янкова-Пушкарова,  психолози от Центъра за психологична помощ – Здравка Анина и Любомир Драганов, Клиниката по хирургия – д-р Драгомир Дарданов. Те представиха съвременни аспекти, свързани със заболяването. Участваха и гост-лектори от Клиниката по медицинска онкология на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – д-р Виолетка Маринова, чиято лекция бе посветена на „Иновативни възможности за лекарствено лечение на колоректалния карцином“. Специален гост на събитието бе известният хирург д-р Ставрос Антониу, от Солу, Гърция, председател на  Комитета за гайдлайни на Европейското дружество по ендоскопска хирургия, който представи лекция за пълната мезоколична ексцизия при карцином на дясната част на колона.

В специална сесия специализиращи лекари по гастроентерология от Болница Лозенец представиха интересни клинични случаи. Осъществи се ползотворна дискусия, изключително полезна за младите лекари и студентите.

Ракът на дебелото черво изисква по-засилено внимание както от страната на обществото, така и на здравните институции, тъй като се превръща във все по-често срещано заболяване. „Това заболяване засяга повече от един аспект на нашия живот и неговата сянка пада върху цялото наше общество. По официални данни на Европейската гастроентерологична общност от 2020 г. насам ракът на дебелото черво е карцином номер 1 при мъжката популация. Все още в българската литература се смята, че той е на трето място сред карциномите, което далеч не е вярно. През последните пет години честотата на това заболяване нараства с неимоверни темпове, като изпревари ракът на белия дроб и на простатата. Не бих бил учуден, ако към днешна дата колоректалният карцином е най-често срещаният и при двата пола“, обяви д-р Герасим Темелков.

Тези стряскащи данни показват, че е наложително да се предприеме много по-сериозна дейност за информиране на обществото с цел превенция и ранно откриване. Всеки 9 от 10 случая на колоректален карцином могат да са успешно лечими, когато са открити рано. Пример е ракът на шийката на матката, който преди 20 години бе сред най-страшните и често срещани диагнози. Към момента неговата честота е намаляла с над 300%, което се дължи добрата информираност на обществото, на здравната култура на жените и на добрата работа на гинеколозите.

През 2019 г. е направено проучване в 31 европейски държави, от което е установено, че новите случаи на рак на дебелото черво са над 600 000 и тази болест е била причина за над 307 000 смъртни случая. Само за 2019 г. Европейският съюз е платил над 25 милиарда за диагностика и лечение на гастроинтестинални карциноми, като над 60% от тази сума се дължи на рака на дебелото черво, като това са само директните разходи. Уви, в България не се води национална статистика за това заболяване и не разполагаме с официални данни. Основните фактори, които водят до притеснителното показване на случаите, са надномерното тегло, тютюнопушенето и алкохолната консумация. Същевременно, дълго време болестта може да се развива безсимптомно или с мними симптоми – загуба на тегло, липса на апетит, коремна болка.

Затова е изключително важно да се приложи мултидисциплинарен подход. Крещяща е нуждата от национална скринингова програма, която да бъде подкрепена от НЗОК и Министерството на здравеопазването, както и от обучение на лекарите от различни специалности – лични лекари, радиолози, психолози, ендокринолози. Когато ендокринолог установи метаболитен синдром, е добър подход да насочи пациента към скринингова програма за колоректален карцином. Семейните лекари също трябва да бъдат обучени и информирани и да насочват пациентите си. Наложителна е координацията между различните лечебни заведения, за да могат да насочват хората към най-правилното място. Нужна е и активна психосоциална помощ.

Съществуват различни скринингови методи, но златен стандарт в превенцията и диагностиката на колоректалния карцином е ендоскопията. Специалистите уточняват, че туморните маркери не са скринингов метод. „Високата чувствителност и специфичност – повече от 95% от случаите, поставят ендоскопията на първо място. Налична е и възможността за прилагане на високорезолюционни техники, с които се постига адекватно детайлизиране на лезиите. Да, ендоскопията изисква подготовка и в голям процент от случаите и анестезия. Важно е да се уточни – ако пациентът има направено ендоскопско изследване, но след това се появи някаква симптоматика, не означава, че не трябва да му се назначи отново такова. При ендоскопията е изключително важно качеството на провеждането на изследването“, обясни д-р Бисима Султани.

Според американските стандарти всички, навършили 50 години, подлежат на скринингово изследване, за предпочитане ендскопско. Пациенти, които имат кръвен родственик с рак на дебелото черво, е препоръчително да направят скрининг на 40-годишна възраст или 10 години преди откриването на тумора на родственика. При някои синдроми скринингът е препоръчително да започне още в детска възраст.

Д-р Янкова-Пушкарова от Клиниката по Образна диагностика представи изключително актуален доклад за магнитнорезонансно стадиране на ректалния карцином. Отбеляза се, че всички пациенти с хистологично верифициран рак на правото черво подлежат на магнитен резонанс с оглед определяне на правилното комплексно лечение – лъчелечение, химиотерапия, хирургия и тяхната последователност. В дискусията се включиха хирурзи, гастроентеролози, специализти по медицинска онкология.

Д-р Ставрос Антониу от Университетската болница в Солун запозна аудиторията с концепцията за пълната мезоколична ексцизия при тумори в дясната част на дебелото черво. Представиха се оперативно-технически аспекти, подходът към лимфните възли и хранещите кръвоносни съдове. Демонстрира се предимството на лапароскоската хирургия при тези тумори. Докладът беше информативен и особено полезен за специализиращите лекари и студентите.

В следващата лекция посветена на съвременните аспекти в хирургията на рака на правото черво, Д-р Драгомир Дарданов от Клиниката по хирургия представи проблема с ректалните анастомози. Едно от най-тежките усложнения в ректалната хирургия е изпускането на чревната анастомоза с развитието на перитонит и висок процент на смъртност. Акцентира се върху методите за профилактика и предсказване на това усложнение, както и най-новия момент с използването на изкуствен интелект в помощ на хирурга.

Д-р Виолетка Маринова от Клиниката по Медицинска онкология на УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“, София изнесе най-новите акценти от възможностите за лекарствено лечение на метастатичния колоректален карцином. Наред с новите прицелни терапии, базирани на генетично изследване на индивидуалния тумор, се демонстрираха положителни резултати от приложението на имунотерапията, която е достъпна за болните в България. Набелязаха се и тенденциите за бъдещи иновативни терапии, като тези насочени срещу HER -2 рецептора по подобие на лечението на рака на гърдата.

В последната лекция от научната програма екип на Психологичния център на Болница Лозенец – Здравка Анина и Любомир Драганов по един особено интерактивен и завладяващ аудиторията начин показаха как се осъществява психологичното консултиране на болните с колоректален карцином. Това предизвика жива дискусия – доказателство за нуждата от психологична подкрепа на болните при тяхната среща с болестта и нейното лечение. Колегите от други лечебни заведения изразиха задоволството си, че лекарите в болница „Лозенец“ имат възможност да лекуват комплексно пациентите си и предлагат както соматична, така и душевна помощ.

Една от най-интересните сесии беше докладване на клинични случаи от специализанти по гастроентерология. В обсъждането се включиха освен гастроентеролози, така и хирурзи, онколози и др. Това беше информативно и полезно за студентите по медицина.

Всички участници в симпозиума по повод международния ден за борба с рака на дебелото черво – 31 март бяха облечени в нюанси на синьото и в 12.30 ч. пуснаха балони в двора на болницата – символ на съпричастност към боледуващите и с надежда за повече излекувани.

В заключение се каза, че престоят следващи симпозиуми по темата с нови гости и участници от България и света.