Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Прилагането на новите технологии със старите методи на лечение е много ефективно

Доц. Искра Такева, завършва медицина в МУ - София.

Професионалната си дейност започва през 1998 г. като лекар в Клиниката по физикална и рехабилитационна медицина на УМБАЛ „Св. Анна” – София. През 2014 г. работи в Отделението па физикална и рехабилитационна медицина на МБАЛ „Доверие”.

От 2015 г. е началник на Отделението по физикална и рехабилитационна медицина в УМБАЛ „Лозенец“.

През 2002 г. доц. Такева придобива професионална квалификация „Здравен мениджмънт”. Има завършени курсове по лазертерапия, мануална медицина - постизометрична релаксация, мануална диагностика и мануална терапия, GUNA терапия, работа с апарати за ударно-вълнова терапия и високоинтензивна лазерна терапия.

През 2016 г. защитава докторантура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по медицина. От 2018 г. заема академичната длъжност „доцент“. Преподавател е в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.
Доц. Такева, Вие бяхте председател на Научния комитет на провелата се преди дни годишна конференция на Асоциацията но физикална медицина и рехабилитация. Кои бяха основните акценти в научната програма?

Годишната национална конференция беше организирана от Асоциацията по физикална медицина и рехабилитация, на която съм председател. Проведе се в Пловдив, избраната тема беше „Предизвикателства във физикалната и рехабилитационна медицина“.

Предизвикателства пред нас са да отговорим както на новите схващания за специалността в съответствие с Международната класификация на функционирането, увреждането и здравето, така и на мощния напредък в технологиите. Най-голямото предизвикателство е свързано с повишените изисквания на съвременното общество за осигуряване на по-добро здраве, което отваря перспективи към нови възможности.

Научната програма беше фокусирана върху преподаването и перспективите за развитие на изследванията във физикалната и рехабилитационна медицина. Считаме, че това са ключови въпроси, на които е важно да потърсим отговори на тази конференция.

Физикалната и рехабилитационна медицина е отговорна както за диагностиката, лечението и рехабилитацията на хора с увреждащи здравето състояния и съпътстващи заболявания от всички възрасти, така и за профилактиката им. Първата сесия беше насочена към сърдечносъдовите заболявания и рисковите фактори за тях – наднорменото тегло и затлъстяването, метаболитния синдром.

По традиция една от сесиите беше „Физикална и рехабилитационна медицина при заболявания на опорно-двигателния апарат“, които са най-чести в практиката на специалистите по физикална и рехабилитационна медицина. Като се има предвид бързия напредък на технологиите, в сесията „Неврорехабилитация“ основно място беше отделено на роботиката и виртуалната реалност. През последните 10 години използването на роботизирана рехабилитация у нас се е увеличило, като някои специалисти по физикална и рехабилитационна медицина натрупаха значителен опит.

Беше представена робот-асистираната терапия за обучение в ходене при церебрална парализа, роботизираната неврорехабилитация при инсулти, роботизираната терапия на горен крайник. Физикалната и рехабилитационна медицина е всеобхватна, намира приложение и при урологични и гинекологични заболявания, което е свързано с иновациите в нашата област - екстракорпорална ударновълнова терапия и високоинтензивното магнитно поле.

Бяхме поканили водещи специалисти и така обогатихме познанията си с новости в различните области на медицината. Целта беше и да оптимизираме работата си в мултидисциплинарни екипи. Гост-лектор на събитието в областта на ортопедията беше проф. Владимир Ставрев, на ревматологията – проф. Златимир Коларов, на урологията – проф. Николай Колев, на кардиологията – проф. Иво Петров, на неврологията – доц. Росен Калпачки.

Нещо различно и изключително интересно, което беше представено е документалния филм „Цената на дълголетието“, чиито сценарист е проф. Златимир Коларов, а режисьор доц. Валентина Фиданова - Коларова.

Разширява ли се кръгът от участници във форума – има ли физикални медици от по-младото поколение, от по-малки лечебни заведения, от строго профилирани структури, които имат опит в конкретна по-тясна област с по-специфични методики?

На конференцията присъстваха над 230 специалисти. Тя даде възможност за среща на млади и изявени специалисти, които споделиха своите идеи, експертиза и опит от всеобхватното поле на специалността. Имаше много специализанти, за които един добър научен форум е съществен елемент от обучението в специалността. Физикалната и рехабилитационна медицина придобива все по-голяма значимост за българското общество, а има недостиг на специалисти, който не се усеща толкова в София и в големите градове, колкото в Специализираните болници за рехабилитация в страната. На тези места са основните природни фактори, които са необходими за профилактика и лечение на редица заболявания – факторите на климата, минералните води, морето и морските продукти. Грях е да не можем да ги използваме за профилактика и лечение на българското население, а и на чуждестранните, поради липса на специалисти, които да направят преглед и да назначат подходящите процедури.

За съжаление няма много желаещи млади лекари да специализират физикална и рехабилитационна медицина. Трябва да направим нещо, с което да привлечем повече специализанти по физикална и рехабилитационна медиците сред новозавършващите лекари. В световен мащаб повече надежди се възлагат на превантивната медицина, а не реконструктивната за подобряване на здравето на обществото. А физикалната и рехабилатационната медицина има в ръцете си най-силните оръжия за профилактика и за повишаване качеството на живот, свързано със здравето на пациента.

Кои методи във физиотерапията си остават приложими и не остаряват, въпреки годините?

През последните години навлязоха нови високотехнологични методики във физиотерапевтичната практика. Те обаче само запълват празнините, които е имало във физиотерапевтичното лечение. Например магнитотерапията и лазертерапията се прилагат от дълги години във физиотерапевтичната практика. С разработването обаче на високоинтензивната магнитна терапия и високоенергийните лазери се постига въздействие върху по-дълбоки тъканни структури, увеличава се терапевтичния ефект и се намалява времето за възстановяване.

Синергичното прилагане на новите технологии със старите средства за лечение е много ефективно. Например роботизираната неврорехабилитация и виртуалната рехабилитация се комбинират в комплексни програми с почти всички физикални фактори – движение, дейности, балнеолечение, електрически токове и други.

Разкажете накратко за работата на ръководеното от Вас Отделение по физикална и рехабилитационна медицина – кое е специфичното в него, как се осъществява колаборацията с другите клиники?

Дейността на Отделението по физикална и рехабилитационна медицина е организирано в две направления. Провеждаме най-ранна рехабилитация на пациентите в клиниките на болницата, за да постигнем ускорено и оптимално функционално възстановяване след операции и остри състояния.

Имаме отлично сътрудничество със специалистите от съответните клиники, които разбират ползата от ранната рехабилитация за функционалното възстановяване на пациентите.

В амбулаторията приемаме пациенти за лечение на всички заболявания насочени с направление от общопрактикуващите лекари и специалистите, като , както с НЗОК, така и с редица здравноосигурителни фондове и срещу заплащане.

Ценно допълнение към рехабилитационната програма е това, че можем да предложим по-продължително възстановяване в Спортно-оздравителния комплекс на болницата. Разполагаме с басейн, в който провеждаме подводна кинезитерапия. Прилагаме и поддържаща кинезитерапия с елементи от спорта. Центърът разполага със сауни, тангенторна вана, солариум и други.

Наближава зимният сезон, какви са Вашите препоръки за физиопрофилактика на заболяванията на дихателната система при деца и възрастни?

С настъпването на зимния сезон зачестяват острите инфекции на дихателната система особено при децата, тъй като до 5-годишна възраст те са с непълно развита имунна система. Няма средство от физикалната и рехабилитационна медицина, което като хапче да профилактира заболеваемостта точно преди разпространението на инфекциите. Необходим е продължителен и поетапен процес на закаляване на възрастните и децата, за да се повишат защитните сили на организма, както и пълноценно хранене.

Физическата активност сред природата, слънцето, контрастните къпания на море и в други водни басейни трябва да се прилагат като начин на живот, ако е възможно дори целогодишно.

От години у нас не е издаван учебник по физикална медицина и рехабилитация, а сега Вие тръгвате и към тази кауза. Разкажете за този Ваш труд, който излиза в УИ „Св. Климент Охридски? Как е структуриран той, как у Вас се роди идеята да го подготвите, как ще бъде надграждано съдържанието?

Не е съвсем така. Преди около 10 години проф. Ивет Колева издаде учебник по Физикална и рехабилитационна медицина. Тя е автор и на учебници в други специфични направления на специалността.

Аз реших да направя едно подробно представяне на материала, който да включва повече фигури, осигуряващи визуално възприятие на ключовите понятия в помощ на студентите, които обучаваме в Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Разгледан е моделът на Световната здравна организация за функционирането, увреждането и здравето, който е в основата на рехабилитацията, разработването на клиничните въпроси и резултати, както и в търсенето и включването на доказателства в грижата за пациента.

Освен това, включих темите като възпаление и болка, чието разбиране е в основата на добрата практика. Това са и най-честите оплаквания, поради които пациентите търсят специалист по физикална и рехабилитационна медицина.

Учебникът, който е първа част от замислената поредица. Излезе от печат 2022 г., но беше изчерпан от пазара. Сега издаваме допълнителни бройки. Подготвям втората част, която съдържа естествените фактори за лечение, както и основите на кинезитерапията и масажа.