Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Над 500 000 българи страдат от диабет

Доц. д-р Малина Петкова е специалист по вътрешни болести и ендокринология. Била е ръководител на Диабетен център „Св. Лука“ в столицата, част от кариерата й е преминала в Клиниката по вътрешни болести на УМБАЛ „Св. Анна” и Клиниката по ендокринология към „Александровска“ болница. В момента е част от екипа на УМБАЛ „Лозенец“ и преподавател в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

– Доцент Петкова, болница „Лозенец“ организира безплатни прегледи на 14 ноември по случай Световния ден за борба с диабета. Бихте ли разказали какво ще включват тези прегледи и към кои пациенти са насочени?

– Захарният диабет е заболяване, което, ако не се контролира добре, може да доведе до сериозни усложнения. Те може да засегнат както малките, така и големите кръвоносни съдове на организма. Ако не се открият навреме и не се лекуват своевременно, тези промени могат да станат причина за увреждане на зрението, на бъбреците, на периферните нерви и съдове с поява на диабетно стъпало. Тази година усилията на екипа, който ще провежда безплатните прегледи, са насочени именно към ранно откриване на съдовите промени при хора с тип 1 и тип 2 захарен диабет.

В безплатните прегледи ще се включат: офталмолог, който ще оценява състоянието на съдовете на ретината на очите; съдов хирург, който ще оцени състоянието на периферните кръвоносни съдове и при необходимост – ендокринолог за оценка на контрола на диабета.

– Диабетът е сред най-разпространените заболявания в света. Каква е статистиката за България?

– Съгласно данните на Международната Диабетна Федерация, 9,9 % от 5,227 милионното възрастово население на България са с диагностициран захарен диабет. Това означава 519 300 човека. Данните на БДЕ съответстват на установените. С предиабет са – 3,7% от населението, които се разпределят на такива с нарушен глюкозен толеранс – 1,6%, и повишена гликемия на гладно – 2,1%. Децата и младежите с диабет тип 1 са 1,129 %. Смъртните случаи, свързани с това заболяване, възлизат на над 10 000.

– Kолко страшна всъщност е тази диагноза?

– Хората със захарен диабет имат продължителност на живот, която е еднаква с тази на останалите, които нямат тази болест. Разликата е, че те полагат малко повече грижа за себе си, съблюдавайки съответен хранителен режим. Но на практика всеки човек в днешно време би следвало да се стреми към здравословен хранителен режим, към повишена физическа активност. При диагностициране с диабет, трябва да се следва предписаната антидиабетна терапия, редовно да се проследява нивото на гликемията и да се правят консултации със съответния специалист.

– Кои са най-честите усложнения, до които може да доведе?

– Всички усложнения, свързани с диабета, се дължат на съдовата увреда, която настъпва при лош контрол на заболяването. Контролира се не само кръвната захар, която трябва да се поддържа в оптимални граници, но се контролират и нивата на липидите (общ, добър, лош холестерол), на кръвното налягане, на пикочната киселина, на чернодробните показатели. Усложненията при захарен диабет засягат най-често очите, бъбреците, сърцето, съдовете на мозъка и крайниците. Те водят до недостатъчност на функцията на засегнатите органи с прояви диабетна ретинопатия, която, ако не се диагностицира и лекува навреме, може да доведе до загуба на зрението.

Диабетната нефропатия е увреждане на бъбречната функция с краен изход хронична бъбречна недостатъчност, когато пациентите се нуждаят от заместване на тази функция чрез диализа и бъбречна трансплантация. Диабетната полиневропатия е друго усложнение, което нарушава качеството на живот на пациента и е рисков фактор за поява на гангрена и ампутации.

– Възрастта на пациентите с диабет чувствително се понижава. Защо има случаи дори на деца с това заболяване?

– Това, което се наблюдава в последните години, е появата на тип 2 захарен диабет, т.е възрастов тип в детска и юношеска възраст. За това има две причини, които са: наследствена предиспозиция и въздействията от околната среда. В този случай неблагоприятната промяна в храненето и липсата на физическа активност в тази възрастова група са причина за наблюдаваната промяна във възрастовите граници на тип 2 захарен диабет. Да не пропускаме пандемията от ковид, за която имаме доказателства, че може да причини поява на диабет.

– Какви са възможностите за превенция на диабета?

– Има състояния, когато е възможно диабетът да се превентира, и това е преддиабетното състояние. Определя се или като нарушен въглехидратен толеранс, което означава, че 120 мин. след прием на 75 грама глюкозен разтвор нивото на кръвната захар се е повишила над приетите за норма граници, но не е достигнала тези, характерни за диабета, или като повишена гликемия на гладно.

Напоследък се натрупват данни, че ненормално високото ниво на гликемията на 60 минути трябва да се вземе под внимание, тъй като се свързва с повишен риск от сърдечно-съдови усложнения. Повишената гликемия на гладно е най-често срещаното преддиабетно нарушение при възрастни хора. Това е моментът, когато пациентът трябва да реши дали да премине в групата на хората с диабет, или да остане в тази на здравите. Всичко зависи от последващото поведение, което изисква значителна промяна на стила му на живот. Тук е изключително важно провеждането на адекватно обучение на пациента от специалист по хранене, фитнес инструктор, психолог и ендокринолог. Превенцията на захарната болест изисква мултидисциплинарен подход, в центъра на който стои пациента.