Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Лицево-челюстната хирургия като философия, хармония и джаз

Лицево-челюстният хирург д-р Радослав Славчев отделя време от натовареното си ежедневие, за да говори в предаването "Terra култура" за красотата и здравето на лицето и философското измерение на лицевата хирургия.

Д-р Славчев започва разговора с неопровержима истина – лицето идентифицира личността пред света. За специалиста то представлява "сложен ансамбъл от структури" и неговите компоненти – очи, нос, уста – не бива да бъдат разглеждани и осмисляни поотделно. Д-р Славчев прави сравнение с оркестър, в който всички инструменти създават хармония. Но какво става, ако един засвири фалшиво?

Според хирурга лицето не бива да подлежи на постоянна и своеволна промяна. Самата лицево-челюстна хирургия той разделя на две части. Естетичната хирургия е споделена отговорност между лекар и пациент. Д-р Славчев набляга на това, че смислен и истински резултат има само когато пациентът е наясно какво точно иска.

Вторият тип лицево-челюстна хирургия е реконструктивната. Нея хирургът определя като по-трудна и творчески предизвикателна. Тя е необходима в случаите, в които болест, аномалия, операция или друга причина пречи на човек да заеме равностойна позиция в обществото.  

Д-р Славчев, който е специализирал в Париж, споделя за шанса да има добри учители – хора, които разсъждават като лекари и психолози, а не се влияят от модни тенденции. Солидната подготовка в България му отваря врати в Париж, където придобива философския поглед към лицево-челюстната хирургия. Във френската столица се научава да казва "не" – нещо много важно, според д-р Славчев.

Той още веднъж си служи с музикален пример, говорейки за импровизацията в своята област. Също както в джаза, нужни са опит и знания, за да импровизираш в полето на лицево-челюстната хирургия.

У нас има достъп до качествена помощ, според д-р Славчев. Това, което всички пациенти трябва да знаят, е кое, къде и защо се прави, да диференцират местата и услугите.

За професионалните успехи хирургът казва: "Това, което се вижда в очите на пациент, при който са направени подобни неща и те са в добрата посока – погледът на този човек не може да бъде измерен с финансови средства."

Д-р Славчев практикува вярването, че "ако един проблем не може да се реши философски, няма как да бъде решен в частност".

Хирургът заявява уверено: "Българките са много красиви." Проблемът, който вижда, е в това как днес се приема красотата и какво се прави с нея. "В последно време виждам, че големият стремеж не е към красотата, а към нещо друго", казва той с доза съжаление.  

На финала на разговора гостът призовава слушателите, когато гледат в огледалото, да виждат душата си. "Ако душата е добре, ние сме добре и изглеждаме добре", завършва д-р Славчев.

Целия разговор можете да чуете тук