Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Костно-ставните инфекции могат да причинят инвалидизация

–      Доцент Григоров, какво представляват инфекциите на костите и ставите и колко често срещани са те?

–      Костно-ставните инфекции са много сериозни състояния, които могат да доведат до тежка инвалидизация, дори смърт и имат изключително социално значение. Успешното им лечение изисква висок професионализъм, интуитивно вживяване и колективни усилия. Честотата им рязко се увеличава във военновременна обстановка и в случаи на природни бедствия, когато изобилстват случаите на откритите костни наранявания. В последно време се наблюдава тенденция към понижаване честотата на костните инфекции в развитите страни, като значително се повишава броят им в някои райони на света като Тихоокеански острови, Микронезия, Полинезия, Централна Африка и др. При костно-ставните инфекции по-често се засяга мъжкият пол, без да са регистрирани расови предпочитания.

–      Какви усложнения могат да провокират, ако не бъдат лекувани на време?

–      Усложненията, които могат да възникнат и съпътстват една костна инфекция, са от общ и локален характер. Към първите се отнасят: септичният артрит, който представлява проникване на гной в съседна става, мекотъканният абсцес, патологичното счупване на костта, разрушаването на растежната зона на костта при деца и много други. Към вторите се отнасят сепсиса (разпространението на инфекцията в цялото тяло), амилоидозата (поява на патологичен белтък в организма, който постепенно блокира жизнените му функции), злокачествената трансформация.

–      Какви са симптомите, които алармират за подобен проблем?

–      Най-честите симптоми, които могат да наведат на мисълта за наличието на костно-ставна инфекция, са повишената температура, оток, повишена чувствителност или локална болка. Разбира се, заболяването трябва да бъде потвърдено с лабораторни изследвания и образна диагностика, като най–популярна и подходяща за ранното му откриване е ЯМР.

–      Какви са причините за възникване на такава инфекция, има ли рискови фактори?

–      Обикновено възникването на остеомиелита е резултат от едновременното действие на няколко неблагоприятни фактора. Съвременни проучвания свидетелстват дори за генетично предразположение към появата на една костно-ставна инфекция. Инак рискови фактори са напредналата възраст, придружаващите заболявания (съдови, диабет), вирулентността на микроорганизмите, чести инфекции в други органи на тялото, които достигат до костите по кръвен път, откритите наранявания, наличието на големи импланти до костта и др.

–      Остеомиелитът е инфекциозно възпалително заболяване на костите, което най-често се причинява от бактерии или гъбички. Обикновено какво лечение се назначава за него?

–      Почти няма микроорганизъм, който при определени условия да не е в състояние да причини костна инфекция. Освен бактерии и гъбички причина за възникването на остеомиелит могат да са вируси и паразити. Staphylococcus aureus се изолира най-често, а Klebsiella и Pseudomonas aeruginosa са най-честите причинители на вътреболнични инфекции. Средиземноморският басейн и Австралия са ендемични райони на костни инфекции, предизвикани от паразита Echinococcus granulosus (кучешка тения). Лечението на остеомиелита е най-често хирургично (едноетапно или многоетапно), съчетано с продължителен прием на антимикробни средства.

–      До каква степен антибиотичната резистентност пречи на провеждането на успешно лечение на остеомиелита?

–      Основното лечението на остеомиелита е хирургичното, чрез което се отстраняват засегнатите от инфекция меки и костни тъкани и се подобрява кръвоснабдяването на засегнатия участък, което е предпоставка за проникването на антимикробните средства. От друга страна, антибиотичната резистентност може да доведе до непълно унищожаване на микроорганизмите, до рецидив или до разпространение на инфекцията в други участъци на костта и вътрешни органи.

–      Възможно ли е да се стигне до ампутация?

–      Почти във всеки случай на доказан остеомиелит се налага хирургична интервенция с по-голям или по-малък обем. А костно-ставните инфекции са едни от най-честите причини за ампутация на крайници, особено когато са съпроводени от придружаващи съдови заболявания, диабет и др.

–      Имате специалност „Спортна медицина“. Активно спортуващите хора по-често ли страдат от подобни проблеми, или обратното – те се срещат повече при хора със заседнал начин на живот?

–      Заседналият начин на живот променя физиката и психиката на човек и е най-често увертюра към затлъстяването, което само по себе си е болестно състояние. Активният спорт, особено сред природата, без приемане на стимуланти, е предпоставка за засилване на защитните сили на организма.

–      Какви са основните съвети, които бихте дали на хората, за да предотвратят развитието на такива състояния?

–      Вредните навици, придобити в млада възраст, като злоупотреба с алкохол, тютюнопушене, наркотици, неразумното хранене – тъпченето сутрин, обед, вечер с червени меса, наднорменото тегло, силно намаляват защитните сили на организма с напредване на възрастта и крият по–голям риск от възникване на костно–ставни инфекции или до заболявания, които могат да доведат до тях. Някои от духовните водачи на нашата нация, като богомилите и Петър Дънов, много ясно са формулирали как да се храним, как да отглеждаме децата си, какво да е отношението ни към природата, за да бъдат засилени съпротивителните сили на организма и предотвратено или минимализирано възникването на заболявания, включително и на такива, които предразполагат към появата на костно-ставни инфекции. Просто за да сме много по-здрави, трябва да сме малко по-мъдри.

Доц. д-р Явор Григоров е потомствен лекар четвърто поколение. Завършва медицина във ВМИ – Варна през 1986 г. и работи последователно на всички нива в системата на здравеопазването. Придобива специалност по ортопедия и травматология, спортна медицина и преминава следдипломна квалификация по гръбначна хирургия и ендопротезиране на стави. Единадесет години завежда сектора по ортопедия и травматология в Университетската болница в гр. Сабрата, Либия, и е консултант в Африканския онкологичен институт в същия град. През 2010 г. защитава дисертация, посветена на костните инфекции и придобива научна степен доктор. Автор е на монографията „Остеомиелит“. От 2011 г. работи в болница „Лозенец“, а от 2021 г. е доцент в СУ ,,Св. Кл. Охридски“.