Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Имунотерапията може да унищожи напълно туморите

Д-р Драгомир Дарданов е лекар хирург с професионални интереси в областта на коремната и обща хирургия, хирургичната онкология, колопроктологията и клиничната анатомия. Завършва медицина през 2002 г. в МУ-Плевен. Специалност „Хирургия“ придобива през 2008 г. От 2012 г. получава Европейска диплома по „Хирургична онкология“ на Европейския борд, а през 2015 г. – Европейска диплома по колопроктология.

Д-р Дарданов е специализирал и работил във водещи клиники в България. Участвал е в редица квалификационни курсове по хирургия и онкология както в България, така и в чужбина. Областите на професионалните му компетенции включват: коремна хирургия и хирургия на стомашно-чревния тракт, черния дроб, жлъчната система, задстомашната жлеза, дебелото и правото черво, аналния канал и ануса, ретроперитонеума, лапароскопска хирургия, хирургия на млечната жлеза, щитовидната жлеза, херниите, кожни тумори, лимфни дисекции при меланом, поставяне на портове за химиотерапия и други. Д-р Дарданов има активна преподавателска и научноизследователска дейност.

Публикуваме втора част на интервюто с д-р Дарданов, посветена на различните терапии, които се прилагат при злокачествените заболявания.

–  Доктор Дарданов, злокачествените заболявания се отличават едно от друго. Какви са сходствата помежду им по отношение на причините за появата им?

– Причините за злокачествените заболявания са много. Известни са химически вещества канцерогени – например азбестът, веществата в тютюневия дим и др. Ултравиолетовите и радиоактивните лъчи са канцерогенни. Някои вируси причиняват рак – човешкият папилома вирус е в основата на рака на шийката на матката, на ануса, на устата и др., вирусът на хепатит Б е свързан с първичния рак на черния дроб. Тютюнопушенето е основен рисков фактор за появата на редица злокачествени заболявания – рак на белия дроб, на пикочния мехур, на панкреаса, на ларинкса и др. Злоупотребата с алкохол е рискова за развитието на рак на дебелото черво, на панкреаса. Наднорменото тегло също е рисков фактор. Начинът на хранене също е важен – приемът на повече месо е рисков за появата на рак на дебелото черво. От друга страна, физическата активност, поддържане на нормално телесно тегло, хранене с повече растителна храна намалява честотата на злокачествените заболявания като цяло.

– Имунотерапията е сред съвременните методи за борба с рака. Какво представлява тя?

– При имунотерапията се прилагат вещества, които стимулират имунната система на човека да унищожи тумора. Има различни лекарства, които се използват на този принцип. Те се различават по механизма на действието си и по показанията си. Най-общо, за да има ефект този тип терапия, трябва определени рецептори да са налични в туморната тъкан. Така при приложението на имунотерапията собствената имунна система е възможно да унищожи напълно туморите, включително разсейките. Този тип терапия е възможно да се комбинира с хирургично лечение, лъчелечение или друг тип лекарствено лечение – химиотерапия или прицелна (таргетна) терапия.

– С какво имунотерапията се отличава от химиотерапията и при всеки пациент ли е приложима?

– Имунотерапията, за разлика от класическата химиотерапия, не действа директно върху туморните клетки, а на имунната система. Химиотерапията, от друга страна, влияе на туморните клетки, но действа и на здравите клетки на организма. Затова са и страничните ефекти. Съществуват съвременни лекарства, които унищожават само туморните клетки – т.нар. прицелна терапия. При нея лекарственото вещество се свързва с определен рецептор в тумора и унищожава само него. Както имунотерапията, така и химиотерапията, включват различни вещества, които се прилагат често в различни комбинации при отделните пациенти в зависимост от стадия на заболяването и вида на тумора. Понякога се налагат генетични или по-специални изследвания на тумора, за да се определят лекарствата, които са най-подходящи за дадения пациент.

– Нараства ли процентът на успеваемост при лечението на онкологични заболявания?

– Световните статистики показват положително развитие в лечението на онкологичните заболявания. Един от факторите за тези тенденции са подобрените методи за диагностика. Следващ момент е комплексното лечение с приложение на прецизни и минимално инвазивни методи за хирургично лечение, подобряване на пред- и следоперативните грижи. Много голяма роля играе достъпността до съвременно лъчелечение. Приложението на комбинация от различни лекарства – химиотерапевтици, имунотерапия, хормонотерапия, таргетна тарапия, е в основата на лечението на злокачествените заболявания, особено на тези с метастази. Много е важно да се прилага най-доброто лечение и комбинация от лечения, съгласно резултатите от клиничните проучвания. Това задължава медицинските специалисти да са информирани и да следват най-новите препоръки от международните онкологични дружества.

– Кои са основните ви съвети към хората, които са общоприложими като превенция срещу злокачествените заболявания?

– Превенцията на злокачествените заболявания трябва да започне от ранна възраст с възпитаване и водене на здравословен начин на живот – рационално хранене с достатъчно растителна храна, физическа активност, поддържане на нормално телесно тегло, без тютюнопушене, без злоупотреба с алкохол, избягване на химически и физически канцерогени, предпазване от ултравиолетови лъчи. Ваксинациите за хепатит Б и човешки папилома вирус са доказали ползата си. Психологичното състояние на човек е от особена важност. Психоемоционалният стрес се отразява на всички аспекти от телесното здраве, включително и на появата и развитието на туморите. Участието на хората в скрининговите програми е от особена важност. Не на последно място, при наличие на симптоми навременното обръщане към лекар понякога е от решаващо значение. Трябва да се знае, че най-специфичното в симптомите на рака в началните стадии е, че няма нищо специфично.