Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Имлантиране на сърдечни клапи, стентове или байпаси - говорят кардиохирурзите

Стентовете са най-добрият метод за лечение на инфаркт, като златният час е един час от началото на болката

Кардиолози от болница "Лозенец" са гости в този епизод на подкаста на БНР "В центъра на системата" по темата за миниинвазивните методи за лечение на сърдечни болести

Защо миниинвазивните операции на сърдечните клапи придобиват все по-широка популярност?

Има ли ръст на пациенти след Covid - 19, на които им се налага поставянето на стент или коронарен байпас?

Кога се пристъпва към смяна на сърдечните клапи и може ли пациентът сам да разбере, че има проблем?

В кои случай се налага поставянето на стент или сърдечен байпас?

Как трябва да се проследяват хората след сърдечна миниинвазивна интервенция?

Този епизод на подкаста на БНР - "В центъра на системата"  е продължение на темите за кардиологията и кардиохирургията у нас.

Слушайте епизода тук