Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Използването на иновативни методи и технологии допринася за повишаване ефективността в здравеопазването

Въвеждането и използването на най-новите технологии и дигитализацията във всички области на живота, включително и в здравеопазването е един от приоритетите в световен мащаб. В това отношение болница „Лозенец” в българската столица София може да се нарече „новатор” в много насоки, свързани както с медицинската й дейност и различните нови инициативи, така и с проектирането и внедряването за първи път в българска болница на роботизирана автоматична транспортна система.

В разговор за КМГ директорът на болница „Лозенец” д-р Христо Стоянов, споделя някои подробности, свързани с  иновативния модел на роботизираната система и ни разказва за  актуални нововъведения и практики в лечебното заведение, в което работи и специалист по традиционна китайска медицина.

В. Д-р Стоянов, приоритет в глобален мащаб е използването на най-новите дигитални и  новаторски технологии и техники във всичко области на живота, включително и в здравеопазването. Болница „Лозенец” е единственото болнично заведение  в България, в което се използва специално проектирана роботизирана автоматична транспортна система, която обслужва всички клиники и отделения. Моля разкажете ни повече за тази  система, за каква точно дейност е проектирана и как  допринася за повишаване ефективността в работата на лечебното заведение,

О. Автоматизираната система се състои от шест робота и е специално проектирана за транспортиране на контейнери между стопанския блок на болницата и всички клиники и отделения. В стопанския блок има изградени станции, оборудвани с монитори. От там роботите, натоварени с контейнери, тръгват към отделенията и клиниките. Роботът автоматично разпознава  дестинацията и се движи по коридорите, използва асансьорите и „слиза” на определените етажи. След като се разтовари контейнерът, роботът се връща по обратния си път, отново в стопанския отдел, за да бъде натоварен с нов контейнер. Роботите се използват за превоз на  всякакъв вид товари - за доставянето до отделенията на храна за пациентите, за стерилни инструменти и медицински материали, при спазването на всички противоепидемични изисквания, използва се за пренасяне и зареждане с постелено бельо, а също така и за  насочване към определените места за изхвърляне на  физиологичните и всички други видове отпадъци. Роботите почистват болничните коридори и фоайета. Така, роботизираната система поема и част от дейността на персонала. Това е действително важно и особено в момент, когато и в Европа, и в други части на света, както и в България, проблемът с персонала е доста критичен. Тази система изключително много улеснява  работата и икономисва и човешки и финансов ресурс. Освен с тази роботизирана транспортна система, болницата разполага и с още една  автоматизирана система: робот, който работи в болничната аптека и представлява автоматизирана поточна линия за индивидуално  пакетиране на лекарствени дози за всеки отделен пациент. Това също е иновативен метод, който позволява доста гъвкаво управление на  аптечния ни ресурс. 

В. Болница „Лозенец” е с дългогодишна история и доскоро бе наричана „правителствена”. Смяташе се, че в нея може да се лекува само „елитът” на държавата. Сега болницата вече се „отвори” към всички хора  и в нея могат да се лекуват всички български и чуждестранни граждани, които пожелаят. От миналата година в болницата започнаха да функционират и няколко нови специализирани центрове. Разкажете ни, моля, повече за тях и какво предстои в тази насока?

О.  От 2019 г. основен принципа на болница „Лозенец” е Министерството на здравеопазването, като по този начин реално   болничният комплекс вече е извън  системата,  която беше известна с факта, че там можеха да се лекуват само представители на „елита” на държавата. Болницата е отворена за всички граждани,  както български, така и чуждестранни, които имат нужда от някакъв вид лечение. По отношение на клиничните центрове, действително непрекъснато откриваме все нови и нови такива. Например, в момента откриваме Център за психологическа помощ, наскоро  открихме  Център за лечение на рак на панкреаса, както и  colon-център. Инициативите ни са постоянни и се опитваме да  покриваме максимално широк обхват от дейности в медицината. Предвиждаме и създаването на нови центрове, които имат за цел да обединяват колеги с различни специалности. Като съвсем пресен пример мога да дам създаването на Център за подобряване координацията между  три отделения, работещи в областта на заболяванията на   сърдечно-съдовата система. Целта ни е да улесняваме пациентите от една страна, и от друга – да получаваме максимално бързи и точни резултати при диагностиката и лечението на тези изключително сериозни в световен мащаб заболявания.

В. Знаем, че профилактиката е много важна за доброто здраве и своевременно лечение, и  в тази връзка един от новаторските методи в работата на болницата е редовното провеждане на безплатни профилактични прегледи не само в столицата, но и в различни населени места в България. Как се приема този сравнително нов вид дейност и има ли интерес от хората в различните градове?

О. В България е много сериозен проблемът с профилактиката  - може да се каже че у нас „пирамидата е обърната”. В тази връзка, инициативата, която сме подели, и която смятаме да развиваме е да дадем възможност за ранно откриване и недопускане на какъвто и да е тип заболявания в населението. Засега обхващаме райони, които са близо до столицата, като срещаме много сериозен интерес от населението. Труднодостъпно е понякога достигането до квалифицирана медицинска помощ и затова тези профилактични прегледи са много полезни за хората.

В.  Има ли в болница „Лозенец” специалисти или Център по китайска медицина? С  кои страни поддържате най-много международни контакти и имате ли желание за установяване на сътрудничество с китайски колеги?

О. Център  по китайска медицина в болницата няма, но имаме колега-невролог, който се занимава с акупунктура и с други методи от традиционната китайска медицина и от няколко години успешно прилага тези практики. Мога да кажа, че е много, много търсен от пациенти с  различни заболявания.

Засега основните ни международни контакти са с колеги от Европа, като най-много са тези с Германия. С огромно удоволствие болницата би установила контакти и сътрудничество с китайски колеги, ако и те проявяват интерес  към нашата чисто медицинска дейност.