Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Изкуственият интелект навлиза в образната диагностика

Тема на традиционната конференция от инициативата „Клинични дни“, организирана от УМБАЛ „Лозенец“, състояла се на 10 ноември 2023, бе образната диагностика. Д-р Светлин Сталянов, заместник-директор на лечебното заведение, откри събитието. В своето приветствие той акцентира факта, че традиционната инициатива затвърждава академичния подход в ежедневната практика на болница „Лозенец“.

Целта на събитието бе чрез споделяне опита на Отделението по образна диагностика да се оптимизира взаимодействието с клиницистите от болницата в диагностично-лечебния процес. Във встъпителната лекция на тема „Специалността „Образна диагностика“ проф. д-р Георги Хаджидеков, дм, модератор на събитието, очерта съвременната характеристика на дисциплината. Подходите на съвременните информационни технологии навлизат в медицината първо в образната диагностика, а днес редица методи на изкуствения интелект подпомагат интерпретацията на диагностичните образи. Професор Хаджидеков посочи актуалните посоки на развитие на специалността – стремежа да се формулират радиомикс (съвкупност от образни и клинични белези) и да се търси количествено измерение на визуализираните изменения в човешкото тяло. Интервенционалните, т.е минимално-инвазивните методи на лечение навлизат все по-широко в практиката и заместват някои оперативни техники. Професор Хаджидеков представи значението на Европейското дружество по радиология за развитието на специалността и обучението на младите кадри и активното участие на Българската асоциация по радиология в тази дейност.

Началникът на отделението д-р Румен Кальонски и останалите лекари – д-р Даяна Янкова-Пушкарова, д-р Димитър Иванов, д-р Тюркян Ружди-Мустафа, д-р Стефани Узунова и д-р Димитър Нейков, представиха различни страни на образните методи за изследване на отделните системи, илюстрирани с клинични случаи от практиката на звеното. Като въведение към всеки раздел, професор Хаджидеков представяше накратко образната анатомия на съответната област.

Интерес предизвика представянето от д-р Даяна Янкова-Пушкарова на възможностите на магнитния резонанс при заболявания на женски генитален тракт. Магнитният резонанс на малкия таз е метод на избор за установяване както на вродени аномалии на женската полова система, така и на придобити причини за репродуктивни неблагополучия и заболявания с различна генеза – ендометриоза, поликистозна болест, постоперативни промени, миоми и полипи. Показание за магнитнорезонансното изследване може да бъде и предоперативна оценка за възможността за органосъхраняващи онкологични операции при жени в репродуктивна възраст. Заедно с проф. Хаджидеков, д-р Янкова-Пушкарова е представила доклад на тема „Магнитнорезонансна съпоставка на двете най-актуални класификации на Мюлеровите аномалии“ на тазгодишния Европейския конгрес по урогенитална рентгенология въз основа на опита на отделението.

Лекцията на професор Георги Хаджидеков върху магнитнорезонансното изследване на отделителната система на плода преди раждане и на новороденото отрази друга съвременна възможност на метода. Търсейки ранна диагностика на промените, методът отразява както морфологични промени в бъбреците, така и доставя информация за функцията.

Отделението по образна диагностика в Университетската болница „Лозенец“ разполага с една от най-съвременните апаратури сред лечебните заведения в страната: апаратурата за магнитен резонанс 3 и 1,5Тесла, 256-срезов компютърен томограф, модерна апаратура за ултразвукови изследвания, за определяне на костната плътност, дигитални апарати за конвенционалните рентгенови изследвания, цифрова система за архивиране и предаване на всички видове диагностични образи.