Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Моника Секуловска, гастроентеролог в УМБАЛ „Лозенец“: Затлъстяването увеличава риска от цироза

–      Д-р Секуловска, затлъстяването е един от най-големите проблеми на съвременното общество. Но кога всъщност говорим за затлъстяване, какви са стойностите, по които то се отчита?

–      Да, затлъстяването е наистина един от най-сериозните проблеми на съвременното общество. Според последните проучвания е и вторият по честота предотвратим рисков фактор за смъртност след тютюнопушенето. Затлъстяването представлява комплексно и многофакторно заболяване с множество неблагоприятни ефекти върху човешкото здраве. Когато става въпрос за конкретни стойности, затлъстяването се отчита спрямо индекс на телесна маса (ИТМ), който се изчислява чрез отношението между теглото и квадрата на височината.

–      Нараства ли броят на хората с увреден черен дроб и кои са най-честите причини за това?

–      За съжаление, през последните години тази тенденция продължава, а сред най-честите причини са алкохолно чернодробно увреждане, неалкохолна мастна чернодробна болест и вирусни хепатити. Смята се, че приблизително 1/3 от световното население е засегнато от метаболит-асоциирано мастно чернодробно заболяване (MAFLD), сред което до 20% страда от стеатохепатит.

–      До каква степен затлъстяването играе роля?

–      Актуалните данни сочат, че затлъстяването увеличава риска от развитие на чернодробни заболявания, особено неалкохолната мастна чернодробна болест, цироза и първичният рак на черния дроб. Затлъстяването също така играе важна роля при определяне на прогнозата на други чернодробни заболявания, като например вирусните хепатити, понеже намалява отговора на лечението, възпрепятствайки подобряването на фиброзата. Чернодробната фиброза се описва като натрупване на груба съединителна тъкан в черния дроб. Когато клетките на черния дроб са увредени, вследствие на вирусна инфекция, прекомерна консумация на алкохол, токсини, имунната система се активира, за да отстрани увреждането им. Тогава се стимулират възпалителните имунни клетки, които отделят цитокини и растежни фактори и водят до неправилно натрупване на колаген, гликопротеини и протеиногликани, променяйки архитектониката на черния дроб.

–      Кои са най-често срещаните чернодробни проблеми?

–      Както вече споменах, честите чернодробни проблеми, които се асоциират с наднорменото тегло, включват стеатохепатит, цироза и рак на черния дроб.

–      До какво могат да доведат те, когато не се вземат мерки? Какви са опасностите?

–      С повишената честота на откриване на неалкохолната мастна чернодробна болест мерките за превенция и контрол са насочени към предотвратяване на развитието на стеатохепатит и чернодробна фиброза, както и към намаляване на риска от всички метаболитно асоциирани сърдечно-съдови съпътстващи заболявания и захарен диабет.

–      Известно е, че прекомерната консумация на алкохол и тежки храни са основен фактор за затлъстяване и проблеми с черния дроб, но кои са другите рискови фактори?

–      Освен алкохола и вредните храни други рискови фактори за затлъстяването и чернодробните проблеми са недостатъчната физическа активност, генетичната предразположеност, както и нарушенията в чревната флора.

–      Затлъстяването засяга не само възрастни хора, но вече и много деца. Наблюдава ли се нарастване на случаите на чернодробни проблеми сред малките пациенти?

–      Да, нарастващият процент на затлъстяването сред децата води и до увеличение на чернодробните проблеми сред тях. Много тревожна е статистиката – данните сочат, че в страните от Европейския съюз в началото на XXІ век процентът на затлъстелите деца е бил между 17% и 25% двадесет години по-късно – процентът се е увеличил двойно. Вече се наблюдава увеличаване на затлъстелите деца и сред по-малките групи – от 2 до 5-годишна възраст.

–      Все по-често се говори за детоксикация на организма, препоръчват се различни чайове, смутита. Ефективни ли са те наистина?

–      Детоксикацията и чайовете могат да помогнат като част от здравословния начин на живот, но не са универсално ефективни при метаболит-асоциираната чернодробна болест. Предложеният терапевтичен подход според световните препоръки започва с промяна на начина на живот (диета и упражнения) и ако не се постигне достатъчна и устойчива загуба на телесното тегло, могат да се използват терапии от второ ниво (напр. лекарства против затлъстяване, бариатрични ендоскопски и хирургични процедури) за подобряване на цялостния ефект.

–      Напоследък е модерно и пиенето на пробиотици за поддържане на чревната флора. Безопасен ли е неконтролируемият прием на такива медикаменти и как да се ориентират хората в избора им?

–      Пробиотиците обикновено са безопасни, но приемът им трябва да се прави след консултация с лекар, като се вземат предвид индивидуалните нужди на всеки отделен пациент.

Д-р Моника Пешевска-Секуловска е гастроентеролог в УМБАЛ „Лозенец“. Завършва Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2018 г. с пълно отличие. Носител е на наградата „Златен Хермес с Кадуцей“. През 2023 г. придобива специалност по гастроентерология. Преминала е различни обучения и курсове по високоспециализирани дейности в областта на абдоминалната ехография и гастроинтестиналната ендоскопия както в България, така и в чужбина. Автор е на над 40 научни статии, рецензент и член на редакционния съвет на няколко чуждестранни научни списания, участник в различни научни проекти.